Интелигентен измервателен комплект към системата RAINEO!!!

30. юни 2020

Пайплйф България въвежда в своята система Raineo-към елемента от блокчета за задържане и инфилтрация на Stormbox I и Stormbox II, модул, който позволява непрекъснат мониторинг на използвания резервоар от блокчета в реално време. Благодарение на това решение, оператора на резервоара е постоянно ще е информиран за нивото на водата в резервоара, прогнозата за възможно преливане или необходимостта от почистване

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори