Приложение на водомерните шахти на Пайплайф България!

Водомерната шахта на Пайплайф България получи одобрението на редица инспекционни дружества, експлоатиращи водоснабдителните мрежи в страната.

05. ноември 2020

Продуктът отговаря на всички изисквания за инспекция, експлоатация и поддръжка, заложени в НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г., Чл.29, (т. 1, 2, 3, 4 и 5).

 Открийте своя експлоатационен район в списъка с констатции на ВиК дружествата.

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори