Пайплайф доставя система за контрол на нивото на водата за защитена зона на брега на черно море

31. януари 2024г

Защитената местност "Пода" е част от комплекса Мандра-Пода и се намира близо до Бургас, приютявайки множество биологични видове. Като част от проект по подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ , подмяната на остарял тръбопровод също е на дневен ред, за което Пайплайф България доставя качественото и устойчиво решение.

View of various birds in the Poda Nature Preserve, on the Black Sea coast, near Burgas, Bulgaria

ЛЮЛКА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Обявен за защитена зона през 1989 г., Пода е известен със своите обитатели- стотици видове растения, птици, риби, земноводни, влечуги и бозайници на територия от само един квадратен километър. През 2003 г. Пода е посочена като зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция и е включена в програмата на UN-Habitat за прилагане на най-добрите практики за опазване на местообитанията.

До момента в Пода са наблюдавани 265 вида птици, включително уникална колония от лопатарки, ибиси и чапли, което прави района един от най-богатите на орнитологчни зони в Европа. Необичайното биологично разнообразие може да се отдаде на трите различни типа водни местообитания, открити там, съдържащи сладка, солена и смесена вода.

Малка бяла чапла (Egretta garzetta) лети между тръстиките в природния резерват Пода. С наблюдаваните 265 вида птици, Пода се смята за едно от най-богатите орнитологични места в Европа.
Малка бяла чапла (Egretta garzetta) лети между тръстиките в природния резерват Пода. С наблюдаваните 265 вида птици, Пода се смята за едно от най-богатите орнитологични места в Европа.

ОСТАРЯЛА ДРЕНАЖНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗАПлАШВА уникален хабитат

Докато Пода привлича любители на природата туристи през цялата година, инфраструктурата на обекта е претърпяла минимални подобрения от създаването си. Сега е в ход мащабен проект за рехабилитация на остарялата инфраструктура и запазване на уникалните местообитания на Пода. Първият етап от проекта включва подмяна на остарял дренажен канал в Рамсарското място, езеро Вая.

Създаден в края на 80-те години на миналия век, каналът свързва езерото с Черно море, но не функционира правилно от десетилетия. Поради натрупването на земна маса и тиня в канала през годините, езерото Вая има нарушен режим, което води до обезсоляване на водата, наводняване на крайбрежните зони и промяна на уникалната екосистема на езерото.

Щерион Костов от  „Водоканалстрой-Костови", който ръководи строителните дейности по проекта, разяснява:

„Съществуването на канала можеше да се установи само чрез сателитни снимки, тъй като той беше напълно обрасъл с гъста растителност. Стана ясно, че не регулира ефективно нивата на водата и по време на проливни дъждове създава повече проблеми, отколкото да ги решава."

Restoring-Water-Regime-in-Poda
Проектът осигурява проводимост на Комлушки канал през ЗМ „Пода“

УСТОЙЧИВО ИНФРАСТРУКТУРНО РЕШЕНИЕ ПОДОБРЯВА УСЛОВИЯТА НА ХАБИТАТИТЕ  

Като дългогодишен партньор на „Водоканалстрой-Костови", Пайплайф България доставя канализационните тръби за реконструкцията на отводнителния канал, полагането на които приключва през декември 2023 г.

Гофрирана PE тръбна система, произведена от рециклиран PE, е избрана като най-доброто решение поради предимствата на системата за околната среда и гъвкавостта на приложението. 

Използването на рециклиран PE позволява производството на продукти с много по-нисък отпечатък върху околната среда в сравнение с алтернативи от първичен материал, което прави тези тръби отличен избор за приложения с по-леки натоварвания, включително дренаж на полета.

2207BG_Recycled-PE-Piping-Systems
За реконструкция на канала са използвани гофрирани тръби от рециклиран полиетилен!
Restoring-Water-Regime-in-Poda
Реконструкцията приключва през декември 2023 г., предотвратявайки обезсоляването на зони от защитения център

ОПАЗВАНЕ НА защитената зона ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ  

Проектът за рехабилитация възстановява напълно пропускателната способност на канала Вая-Черно море, намалявайки хидравличното налягане върху соленото езеро, което е от решаващо значение за подобряване на водния режим на езерото. С реализирането на обекта, по специално се осигурява оводняването със солена вода за възстановяване на местообитанието на вида Европейска солянка (SALICORNIA EUROPAEA).

Инициативата, ръководена от Регионална дирекция по околната среда и водите – Бургас, е изцяло финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Постоянната цел на проекта е подобряване на консервационния статус на видовете и местообитанията в защитената зона с международно значение.

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!