Нова генерация продукти

Съгласно изискванията заложени в нашите нормативни уредби, отпадъчните води, които съдържат по едри суспендирани примеси, органични и неорганични мазнини и нефтопродукти трябва да се пречистят предварително преди да постъпят в канализационната мрежа. Това налага на производителите на този тип съоръжения да бъдат по комбинативни, да предлагат нови ефективни продукти на конкурентни цени, за да отговарят на съвременните изисквания за правилна експлоатация на мрежите и за опазване на околната среда.

Във връзка с казаното по-горе Пайплайф България Ви представя своята генерация сепаратори OilBox и FatBox - масло и мазнинозадържатели. Със своите предимства като компактност, водоплътност и гъвкавост при конструирането на отделните детайли се надяваме да помогнат при реализирането на различни проектантски и строителни решения и инвеститорски интереси.

Конструирани са от елементите използвани за направа на известните Ви вече PRO ревизионни шахти. Това гарантира водоплътност при асемблирането на продуктите и здравина на конструкцията при полагането им в земята.

Както при шахтите, така и при сепараторите е възможно полагането в зони с усилен трафик. Всеки един задържател е окомплектован със съответния капак за необходимото натоварване.

Съгласно проектните условия или желанията на възложителя могат да се монтират входящи и изходящи адаптори даващи възможност за лесна връзка със съществуващата канализация като разположение и вид. Могат да се монтират входа и изхода под различен ъгъл или на различна височина и да се направи връзка както с гладкостенна канализационна тръба, така и с гофрирана такава. Диаметрите на входа и изхода също могат да бъдат с различен диаметър стига това да помогне за по лесния монтаж на системата и да не наруши експлоатационните и характеристики.

  • Сепараторите са проектирани с нужното време престой на отпадъчните води в тях и максимален обем на задържаните масла и мазнини без това да пречи на правилното им функциониране.
  • Входящите елементи спомагат за направлението на водата и регулиране на скоростта на потока в съоръженията.
  • Съоръженията са предвидени и с обем за задържане на по-едрите механични примеси, т.е те са комбинирани с калоуловител.
  • Широките ревизионни отвори правят сепараторите лесни за ревизия, почистване и експлоатация
  • Не на последно място трябва де се отбележи лесният монтаж и транспорт на крайния продукт - те са леки, от отделни съставни части, не е нужна механизация.
  • Връзките между отделните елементи и здравината на конструкцията позволяват и свободно стоящо монтиране. Като допълнение за този тип полагане се предлага и отделно устройство за следене на мазнините и маслата и тяхното източване.

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори