Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Канализация

КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА СГРАДИ

02_Master_3

Безшумни канализационни тръби – тип Master 3

КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ИЗВЪН СГРАДИ

02_Master_3

Канализационни тръби от полипропилен – тип Pragma

02_Master_3

Канализационни тръби от PVC-U-тип PVC-KG

02_Master_3

Пластмасови канализационни шахти – тип Prakto

12_PRO

Пластмасови канализационни ревизионни шахти – тип PRO

12_PRO

Дъждоприемни шахти от полипропилен тип PRO-RG