Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ПРЕЧИСТВАНЕ

УСЛОВНО ЧИСТИ ВОДИ

Резервоари за условно чисти води – тип Eco T

ФЕКАЛНИ ВОДИ

Модулни пречиствателни станции тип EcoBox

Очаквайте скоро DWG и PDF файлове с детайли на пречиствателни станции!

МАСЛОУЛОВИТЕЛИ

Маслоуловители- тип OilBox

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ

Мазниноуловители- тип FatBox