Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Маслоуловители- тип OilBox

Маслоуловители с коалисцентни филтри - Клас 1. Максимално остатъчно масло на изход до 5мг/л

ECO-OILBOX-CNS1.5-TPV         (DWG)
ECO-OILBOX-CNS1.5-TPV-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS3_30-TPV (DWG)
ECO-OILBOX-CNS3_30-TPV-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS3-TPV (DWG)
ECO-OILBOX-CNS3-TPV-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS6_60-T (DWG)
 ECO-OILBOX-CNS6_60-T-A4 (PDF)
 ECO-OILBOX-CNS6-T (DWG)
ECO-OILBOX-CNS6-T-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS10_100-T (DWG)
ECO-OILBOX-CNS10_100-T-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS10_100-T-montaj (PDF)
ECO-OILBOX-CNS10-T (DWG)
ECO-OILBOX-CNS10-T-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-CNS15-T (DWG)
ECO-OILBOX-CNS15-T-A4 (PDF)

Маслоуловители гравитационен тип - Клас 2. Максимално остатъчно масло на изход до 100мг/л

ECO-OILBOX-NS1.5-TPV (DWG)
ECO-OILBOX-NS1.5-TPV_DN160 (PDF)
ECO-OILBOX-NS1.5-TPV-DN160 (PDF)
ECO-OILBOX-NS3_30-TPV (DWG)
ECO-OILBOX-NS3_30-TPV-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-NS3-TPV (DWG)
ECO-OILBOX-NS3-TPV-A4 (PDF)
ECO-OILBOX-NS6_60-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS6_60-TR (PDF)
ECO-OILBOX-NS10_100-T (DWG)
ECO-OILBOX-NS10_100-T-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS10-T (DWG)
ECO-OILBOX-NS10-T-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS15-T (DWG)
ECO-OILBOX-NS15-T-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS30-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS30-TR-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS40-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS40-TR-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS50-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS50-TR-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS80-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS80-TR-A3 (PDF)
ECO-OILBOX-NS100-TR (DWG)
ECO-OILBOX-NS100-TR-A3 (PDF)