Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пластмасови канализационни шахти – тип Prakto

Инспекционните шахти от ПП имат широко приложение при изграждането на площадкова канализация на границата на някой парцел за да се включи съответното домакинство в цехове, стадиони, подземни гаражи, сутерени, изби и др. Задължително е използването им след пречиствателни съоръжения, където трябва да има лесен достъп за инспекция, като в същото време водоплътността трябва да е сигурна за предотвратяването на замърсявания. Нуждата от този тип шахти се обуславя на първо място още при строително монтажните работи. Полагането им е бързо и лесно. Дъното на шахта се нивелира лесно към нужната кота. Височината се достига чрез дистанцираща тръба,а на всяка връзка се поставят гумени уплътнения. Голям избор от капаци – чугунени с висок клас на натоварване, полипропиленови за зелени площи, бетонови за тротоари. Могат да бъдат и с решетка в случай, че трябва да поемат и дъждовни води. Всички тези качества обуславят високата им функционалност и определят правилния избор, който задоволява едновременно и всички заинтересовани страни – строител, инвеститор и тези, които на края ще експлоатират мрежата.

С помощта на ПП инспекционните шахти се избягва традиционния метод на иззиждане с тухли или изливането на бетонови шахти, оформянето на кюнета, а на края изливането на капак според вече иззиданата шахта. Често пъти за да се избегнат миризми капака се измазва, което води до затруднения за бърза и лесна ревизия. Високата устойчивост на химикали използвани в домакинствата или при миенето подове цехове, мандри и други технологични производства осигуряват дълъг живот и безпроблемна експлоатация за разлика от бетоновите.

Съвременните технологии и материали позволяват изготвянето на такава шахта да стане според всички изисквания на нормативите. Полипропиленът, като последно поколение материал за изготвянето на такъв вид шахти позволява да се достигне здравина, надеждност на връзките и дълъг експлоатационен живот. За предпочитане е цветът на шахтите да е с цвят различен от черен и материалът да е полипропилен. Технологията на изготвяне на базата да е по метода на инжекционно изливане, а не ротационно леене това има пряко въздействие върху здравината на шахтата, сигурността на муфената връзка в случай на екстремни условия като голяма дълбочина на полагане и високи подпочвени води.

Базата на инспекционната  шахта е излята с входове и изход на муфена връзка с еластомерни пръстени. Голямо е разнообразието броя на входовете, ъглите на присъединяване и диаметъра им. Муфените входове позволяват използването на дъги и редукции за присъединяването на клонове с различен диаметър и под различен ъгъл. Фабрично зададения наклон към изхода на шахтата и  гладката повърхност създават идеалните хидравлични условия за протичането на водата  и предпазват от отлагане и натрупване на утайки.

За достигане до проектната височина се използва профилирана тръба, най-добре е да е също от ПП с уплътнителен пръстен. Дистанциращата тръба може да бъде с коравина на пръстена SN4 или SN8 в зависимост от изискванията. Дистанциращата тръба може лесно да бъде приведена до нужната височина непосредствено при самия монтаж.

Изборът на капаци е в зависимост от това къде е разположена шахтата. Капаците се обуславят веднъж от материала и втори път от класа на натоварване. Класът на натоварване се определя по БДС EN124, а материалите са бетон, полипропилен и чугун.

В зелени площи се предлага полипропиленов капак специално изготвен за дистанциращата тръба с възможност да се постави уплътнение срещу миризми. Бетонов капак – за тротоари и пешеходни зони и чугунен капак в зони на трафик. Чугунения капак се предлага във фиксиран вариант и телескопичен. Изброените по-долу предимства на телескопичния капак следва да се вземат под внимание в зависимост от това къде ще бъде разположена инспекционна шахта, натовареността от трафика и пътната настилка.

  • Рамката на капака е с квадратна или кръгла форма с горен фланш, което позволява лесното й нивелиране към пътната настилка как то и корекция на височината при подмяна на износващия слой или при добавяне на нов
  • Капак – клас на натоварване – А15, B125, C250 и D400
  • Гумен маншон от EPDM 45 с висока издръжливост – осигурява водоплътност на връзката между капака и дистанциращата тръба.


От изложеното до тук можем да заключим, че изборът на такъв вид шахта е правилен и необходим. Няма нормативно ограничение за полагането на такава шахта, както и няма случай при който да няма изработена шахта с точната функционалност.

Свалете в DOC формат