Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пластмасови канализационни ревизионни шахти – тип PRO

1. Дефиниция на продукта и стандарт по който се произвежда

Ревизионни термопластични шахти PRO от полипропилен са част от канализационната ситема за тръби и фитинги на ПАЙПЛАФ, които покриват най-високите изисквания на стандартите за експлоатацията на канализационните системи.

Цялостната система от база с входове и изход, удължителeн пръстен, конус и уплътнения се произвежда и изпитва по изискванията на БДС EN 13598-2.

Изпитванията се извършват от немския институт за материалите MFPA (Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA)).

2. Област на приложение

Шахтите от полипропилен с фабрично изготвени входове и изход са изключително подходящи в случите в които има риск от замърсяване на подпочвените води. Риск от инфилтрация в канализационната система, което води до излишното натоварване на пречиствателните станции. Бързото и лесно монтиране пести време и средства особено при полагането в градски условия.

3. Материал, маркировка и производствена технология

За качествата на шахтата съобразно нейното предназначение трябва да бъде избран и подходящия материал и технология за изработването на елементите. Съгласно БДС EN 13598-2 материалите с които може да бъде изработена шахта са PVC, PE и PP. Полипропиленът, като най-ново поколение материал, позволява изработването на елементите да бъдат изготвени изцяло отговарящи на стандарта 13598-2. Друг основен фактор е и качеството на суровината, тя следва да бъде сертифицирана при което след екструдирането и да се получи качествен продукт от еднородна смес, който покрива високите изисквания на стандартите, както и да гарантира дългия живот на системата.

Технологията по която се изработват елементите на шахтите е инжекционно моделиран полипропилен под ниско налягане. Това позволява изготвянето на оребрен профил на елементите равномерно разпределение на материала в елемента, чрез което се достигат по-добри механични качества – коравина на пръстена, сигурност на муфените връзки между елементите и по-добро взаимодействие с почвата.

4. Продуктова гама

Съгласно БДС EN 13598-2 ревизионните шахти с човешки достъп са с номинален диаметър PRO DN800 и PRO DN1000.

Основните елементи, който съставляват шахтата са – база, удължителни пръстени, конус и уплътнителни пръстени между всяка една връзка.

4.1   База - съставена от дъно - машинно заварено за удължителен пръстен, изход, входове и кюнета съобразно изискването на нормативната уредба за безпроблемно протичане на водата в шахтата и за възможност за инспекция.

а.            Елементът дъно, като част от базата, трябва да притежава високи якостни свойства в случай на екстремни ситуации като високи подпочвени води, голяма дълбочина на полагане.

б.           Входове и изход – неделима част от шахтата. Трябва строго да следват предписанията на EN 1277 за сигурност на връзките - здравина и водоплътност.

4.2   Удължителни пръстени:

 • Удължителни пръстени –  височина 50см и напречна коравина на пръстена SN>/=2.
 • Удължителния пръстен е със стъпала отговарящи на EN 14396 за издръжливост на вертикален товар от 2kN  и хоризонтален товар 1kN.
 • Оребрена външна повърхност за по добро сцепление с почвата.
 • Възможност за скъсява през определени интервали с цел бързо и лесно достигане на необходимата височина.

 

4.3   Конус с телескопичен вход

Конусът с телескопичен вход отговаря на стандарт EN14802, тества се съгласно EN124 за зони с различно натоварване от трафик. Еластичната връзка на телескопа с конуса не позволява динамичното натоварване да се предаде върху тялото на шахтата.

5. Тестване

Основното предназначение на ревизионните шахти е да провеждат отпадъчни води, за колкото се може по-дълъг период, с минимални разходи за поддръжка. Основни показатели тук са хидравлична грапавина, устойчивост на абразия, химическа устойчивост, устойчивост на високи температури. Минимани загуб. Сигурност на връзките с канализационните тръби. Водоплътност между отделните сегменти.

Полипропиленовите шахти на ПАЙПЛАЙФ имат високо ниво на химическа устойчивост към агресивни съединения, които съдържат отпадни води - преди всичко промишлени. Въпреки, че предприятията трябва да отвеждат отпадните си води само след като предварителна са ги пречистили (предварителна обработка), като мярка за безопасност се изисква висока химическа устойчивост на цялата отводнителна система (включително и на многобройните фасонни елементи), както и съответната устойчивост на корозия.

Устойчивост на удар:

При транспорта, разтоварването, складирането и работата (пренасяне и полагане в изкопа) шахтата и елемнтите е подложена на удари, поради което и на евентуални увреждания. Устойчивостта на удар е от изключително голямо значение особено в случаите, когато трябва да се постигне равномерна плътност в едрозърнеста почва при температури под точката на замръзване.

 

6. Сравнение с алтернтивни продукти

 • Предимства пред бетоновите шахти
 1. Евтин транспорт – шахтата се транспортирана сглобена на височината която позволява транспортното средство
 2. Ниско тегло – лесно товарене и разтоварване
 3. Лесно складиране – не е нужна механизация, базите и удълженията могат да бъдат подредени във височина без механизация
 4. Удароустойчиви
 5. Възможност за полагане без тежка механизация при температури до -10˚
 6. Лесно рязане и разкрояване на самия обект
 7. Лесна корекция на височината удължителните пръстени могат да бъдат скъсени на указаните за целта места
 8. Конус с телескопичен вход – позволява прецизно нивелерине на капака към пътната настилка, както и последваща корекция на височината в двете посоки
 9. Лесно присъединяване на сградни отклонения и улични оттоци с помощта на маншони
 10. Пълна гама фитинги на присъединяване на тръби от друг материал и с различна геометрия на реброто
 11. Еластичност на муфената връзка – до 2,5˚ отклонение от оста
 12. Водоплътност на връзките съгласно БДС EN1277
 13. Висока устойчивост срещу агресивни води – PH2 до PH12

 

 • Предимства пред ротационно излетите шахти от РЕ
 1. Дебелина и оребряване за достигане на нужната коравина и грапавина за разлика от ротационното леене, което не позволява дебелина на стената по-голяма от 12мм
 2. База – сглобена от отделни модули, а НЕ ротационно излята
 3. Шахтите се изработват индивидуално съгласно проекта, което предотвратява грешки от човешка намеса, дори и при допускане на такава се позволява корекция на стр. площадка
 4. Изготвяне на модули за каскадни включвания до диаметър DN/ID600 и лесното му привеждане към нужната кота/ниво
 5. Входове и изходи с устойчиви с времето геометрични и якостни параметри
 6. Индивидуалната изработка на всяка една шахта пести време и средства при полагането й
 7. Всеки един модул е произведен съгласно изискванията на стандарта
 8. Конус телескопичен вход тест протокол съгласно БДС EN 14802
 9. Коравина на пръстена съгласно стандарт БДС EN 13598 – ≥SN2
 10. Полагане на дълбочина до 6м без нужда от допълнително укрепване
 11. Запазване на формата при подпочвени води на височина 2м от дъното
 12. Подсилено оребрено дъно срещу високи подпочвени води
 13. Оребрена външна повърхност на удълженията срещу изплуване на шахтата
 14. Еластичност – висока издръжливост на динамично натоварване
 15. Отлично взаимодействие с почвата
 16. Гладък вътрешен слой – отлична хидравлика
 17. Устойчивост на високи температури (60˚ - постоянен поток и от 95˚ до 100˚ при кратковременен поток)
 18. Матрично излети еластомерни уплътнителни пръстени, гарантиращи по-висока водоплътност на съоръжението  EPDM 45 БДС ЕN 681-1
 19. Дълъг експлоатационен живот
 20. Гарантирана устойчивост на системата при льосови почви и високи подпочвени води, изготвяне на индивидуални решения за предпазване
 21. Софтуер за изчисляване на статични и динамични натоварвания при конкретни теренни и проектни условия.

Свалете в DOC формат

PRO.doc

pro1000-04