Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ИЗВЪН СГРАДИ

05_Robust

НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC СЪС ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАЩИТЕН СЛОЙ ТИП ROBUST RC ИЛИ ПОДОБЕН

06_AquaLine

НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC ТИП AQUALINE RC

06_AquaLine

Fusion - Електродифузионни фитинги с вграден в корпуса електросъпротивителен проводник и букса 4,7мм при изграждане на водопроводни системи

ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА СГРАДИ

Radopress_4_196

Тръби и фитинги за разпределение на питейна вода, централно, подово и стенно отопление Radopress