Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ ОТ PE100RC СЪС ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАЩИТЕН СЛОЙ ТИП ROBUST RC ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи.“
 2. Профил на тръбите - еднослойна компактна тръба от PE100RCс допълнителен външен защитен слойот PP и детекторна медна жица вградена между вътрешният и външния слой, неразделна част от тръбата.
 3. Тествани съгласно директива PW405/1 от април 2010 на OVGW/GRIS или PAS1075 и представяне на тест протокол от изпитването от независима акредитирана лаборатория.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция, предварително оцветена в черен цвят.
 5. Технология на производство - екструзиoнен метод
 6. Всички приложими начини на свързване.
 7. Подготовка преди извършване на свързване - в зоната около заварката допълнителният външен защитен слой от PP трябва да се отстрани със специализиран инструмент.
 8. Материал - основната тръба е от PE100RC – устойчив на образуване на пукнатини, с допълнителен външен защитен слойот PP
 9. Цвят на защитния слой – син.
 10. Цвят на тръбата - черен със сини линии по надлъжната ос на тръбата.
 11. Метод на полагане – изкопно и безизкопно.
 12. Материал на обратна засипка при изкопно полагане - без необходимост от пясъчна подложка и засипка с пясък около тръбата. Обратна засипка около тръбата с баластрен материал с максимална едрина на зърната 70 mm за диаметър на тръбата до DN200 включително и с максимална едрина на зърната 100 mm за диаметър на тръбата от DN225 до DN400 включително.
 13. Номинален диаметър: DN32; DN40; DN50; DN63; DN75; DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180, DN200, DN225, DN250, DN280, DN315, DN355, DN400
 14. Тръби ROBUST RC с вградена детекторна жица се предлагат до диаметри  DN200 включително.
 15. Номинално налягане и StandardDimensionRatio: SDR17 PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11).
 16. Доставка с тапи в краищата срещу замърсяване.
 17. Софтуер за хидравлични изчисления с продукта.
 18. Стандарт - БДС EN12201-2-2.
 19. Други международно приети методи за изпитване могат да бъдат използвани само ако:
 20. са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
 21. за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.
 22. Eксплоатационнен живот от минимум 100 години - съгласно проведено проучване  от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyondellBasell.
 23. Техническа спецификация:

a.    ROBUST RC SDR17 PN10 (SDR 17)

b. ROBUST RC PN16 (SDR 11)

Свалете в DOC формат