Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Radopress

Radopress – система за водопровод, централно и повърхностно/подово, стенно, таванно/ отопление и охлаждане

                                  Технически спецификации според БДС EN ISO 21003

Приложение: за инсталации за топла и студена вода в сгради БДС EN ISO 21003, част 1, 2 и 3
Суровина: първична, да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 21003-1
Сертификат за хигиенна оценка при употреба на системата за битова питейна вода
Използване на вторична суровина: според БДС EN ISO 21003-1 – позволено е само от собственото производство; употребана на вторична/отпадна/ суровина от друг производител или рециклирана суровина е забранено
Вид на връзките: с пресфитинги Radopress по стандарт БДС EN ISO 21003-3 /задължително ако връзката е под цимент замазка или др/ и резбови фитинг/само на открито/
Материал: ф16-32: полиетилен с повишена температуроустойчивост с алуминиев слой PE-RT/AL/PE-RT type II за клас 2/70˚С/ и клас 5/80˚С/ и полиетилен с повишена температуроустойчивост PERT/AL/PERT type I за клас 4/60˚С – при 10 bar ! ф40-63: омрежен полиетилен с алуминиев слой PE-X/AL/PE-X за клас 2/70˚С/ и клас 5/80˚С/
Грапавина на вътрешния слой :<= 0.015mm
Водоплътност на връзките: според БДС EN ISO 21003- част 6 и 7
Номинален диаметър, DN: OD (външен диаметър)
Работна температура: според класа на приложение в БДС EN ISO 21003-1: клас 5 за високотемпературни инсталации до 80˚С; клас 4 за средно и нискотемпературни до 60˚С; клас 2 за водопровод до 70˚С
Маркировка: задължителна маркировка на тръбата според БДС EN ISO 21003-1 на номера на стандарта, класа на приложение за съответното налягане, вида на материала (прим. PE-RT/AL/PE-RT) и др.
Система: Radopress - пълна система тръби и фитинги
Съвместимост с други елементи/колектори, кранове и др арматура/: да
Стандарт: БДС EN ISO 21003: Radopress тръби - част 1 и 2; Radopress фитинги – част 3
Замяна: Ако в потребителското поле е предложен равностоен продукт, трябва да се посочат всички негови съответстващи на посоченото изпълнение технически спецификации/материал, клас на приложение, налягане/ и стандарти.
Условия на производство: според ISO 9001

Описание в проект

1

PERT-Al-PERT тръба Radopress ф16х2 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PERT-Al-PERT тръба Radopress ф18х2 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003

PERT-Al-PERT тръба Radopress ф20х2 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PERT-Al-PERT тръба Radopress ф26х3 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PERT-Al-PERT тръба Radopress ф32х3 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PEX-Al-PEX тръба Radopress ф40х3.5 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PEX-Al-PEX тръба Radopress ф50х4 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003
PEX-Al-PEX тръба Radopress ф63х4.5 с алум слой, клас 2-5/10bar EN ISO 21003

RP Radopress Месингова муфа 16
RP Radopress Месингова муфа 18
RP Radopress Месингова муфа 20
RP Radopress Месингова муфа 26
RP Radopress Месингова муфа 32
RP Radopress Месингова муфа 40
RP Radopress Месингова муфа 50
RP Radopress Месингова муфа 63

RP Radopress Месингова муфа 18/16
RP Radopress Месингова муфа 20/16
RP Radopress Месингова муфа 20/18
RP Radopress Месингова муфа 26/16
RP Radopress Месингова муфа 26/18
RP Radopress Месингова муфа 26/20
RP Radopress Месингова муфа 32/16
RP Radopress Месингова муфа 32/18
RP Radopress Месингова муфа 32/20
RP Radopress Месингова муфа 32/26
RP Radopress Месингова муфа 40/26
RP Radopress Месингова муфа 40/32
RP Radopress Месингова муфа 50/26
RP Radopress Месингова муфа 50/32
RP Radopress Месингова муфа 50/40
RP Radopress Месингова муфа 63/26
RP Radopress Месингова муфа 63/32
RP Radopress Месингова муфа 63/40
RP Radopress Месингова муфа 63/50

.p

RP Radopress Коляно 16х90 - месинг
RP Radopress Коляно 18х90 - месинг
RP Radopress Коляно 20х90 - месинг
RP Radopress Коляно 26х90 - месинг
RP Radopress Коляно 32х90 - месинг
RP Radopress Коляно 40х90 - месинг
RP Radopress Коляно 50х90 - месинг
RP Radopress Коляно 63х90 - месинг

.p

RP Radopress Дъга 32х45 - месинг
RP Radopress Дъга 40х45 - месинг
RP Radopress Дъга 50х45 - месинг
RP Radopress Дъга 63х45 - месинг

.p

RP Radopress Тройник DN16 - месинг
RP Radopress Тройник DN18 - месинг
RP Radopress Тройник DN20 - месинг

RP Radopress Тройник DN26 - месинг
RP Radopress Тройник DN32 - месинг
RP Radopress Тройник DN40 - месинг
RP Radopress Тройник DN50 - месинг
RP Radopress Тройник DN63 - месинг

.p

RP Radopress редуктивен тройник Т16/18/16
RP Radopress редуктивен тройник Т16/20/16
RP Radopress редуктивен тройник Т18/16/16
RP Radopress редуктивен тройник Т18/16/18
RP Radopress редуктивен тройник Т20/16/16
RP Radopress редуктивен тройник Т20/16/18
RP Radopress редуктивен тройник Т20/16/20
RP Radopress редуктивен тройник Т20/18/18
RP Radopress редуктивен тройник Т20/18/20
RP Radopress редуктивен тройник Т20/20/16
RP Radopress редуктивен тройник Т20/26/20
RP Radopress редуктивен тройник Т26/16/20
RP Radopress редуктивен тройник Т26/16/26
RP Radopress редуктивен тройник Т26/18/18
RP Radopress редуктивен тройник Т26/18/26
RP Radopress редуктивен тройник Т26/20/16
RP Radopress редуктивен тройник Т26/20/20
RP Radopress редуктивен тройник Т26/20/26
RP Radopress редуктивен тройник Т26/26/16
RP Radopress редуктивен тройник Т26/26/20
RP Radopress редуктивен тройник Т32/16/32
RP Radopress редуктивен тройник Т32/18/32
RP Radopress редуктивен тройник Т32/20/26
RP Radopress редуктивен тройник Т32/20/32
RP Radopress редуктивен тройник Т32/26/26
RP Radopress редуктивен тройник Т32/26/32
RP Radopress редуктивен тройник Т32/32/26
RP Radopress редуктивен тройник Т40/26/32
RP Radopress редуктивен тройник Т40/26/40
RP Radopress редуктивен тройник Т40/32/32
RP Radopress редуктивен тройник Т40/32/40
RP Radopress редуктивен тройник Т40/40/26
RP Radopress редуктивен тройник Т40/40/32
RP Radopress редуктивен тройник Т50/26/50
RP Radopress редуктивен тройник Т50/32/50
RP Radopress редуктивен тройник Т50/40/40
RP Radopress редуктивен тройник Т50/40/50
RP Radopress редуктивен тройник Т50/50/32
RP Radopress редуктивен тройник Т50/50/40
RP Radopress редуктивен тройник Т63/40/63
RP Radopress редуктивен тройник Т63/50/63

.p

RP Radopress тапа 16
RP Radopress тапа 18
RP Radopress тапа 20
RP Radopress тапа 50

.p

RP Radopress преход с външ.месинг резба16/1/2
RP Radopress преход с външ.месинг резба18/1/2
RP Radopress преход с външ.месинг резба18/3/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба20/1/2
RP Radopress преход с външ.месинг резба20/3/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба26/3/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба26/1
RP Radopress преход с външ.месинг резба32/1
RP Radopress преход с външ.месинг резба32/5/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба40/1
RP Radopress преход с външ.месинг резба40/5/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба50/6/4
RP Radopress преход с външ.месинг резба63/2

-.

RP Radopress преход с вътр.месинг резба16/1/2
RP Radopress преход с вътр.месинг резба18/1/2
RP Radopress преход с вътр.месинг резба20/1/2
RP Radopress преход с вътр.месинг резба20/3/4
RP Radopress преход с вътр.месинг резба26/3/4
RP Radopress преход с вътр.месинг резба26/1
RP Radopress преход с вътр.месинг резба32/1
RP Radopress преход с вътр.месинг резба32/5/4
RP Radopress преход с вътр.месинг резба40/1
RP Radopress преход с вътр.месинг резба40/5/4
RP Radopress преход с вътр.месинг резба50/60/4
RP Radopress преход с вътр.месинг резба63/2

--

RP Radopress коляно с външ.мес.резба 16/1/2
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 18/1/2
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 20/1/2
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 20/3/4
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 26/3/4
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 32/1
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 40/5/4

-.-

RP Radopress коляно с външ.мес.резба 16/3/4 с холендрова гайка
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 18/3/4 с холендрова гайка
RP Radopress коляно с външ.мес.резба 20/3/4 с холендрова гайка

--_0

RP Radopress коляно с вътр.мес.резба 16/1/2
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба 18/1/2
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба 20/1/2
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба 20/3/4
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба 26/3/4
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба32/1
RP Radopress коляно с вътр.мес.резба40/5/4

--_1

RP Radopress тройник с външ.мес.резба 16/1/2
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 18/1/2
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 20/1/2
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 20/3/4
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 26/1/2
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 26/3/4
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 26/1
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 32/3/4
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 32/1
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 40/5/4
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 50/5/4
RP Radopress тройник с външ.мес.резба 63/2

--_2

RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 16/1/2
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 18/1/2
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 20/1/2
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 20/3/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 26/1/2
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 26/3/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 32/1
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 32/1/2
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 32/3/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 32/5/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 40/1
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 40/5/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 50/5/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 50/6/4
RP Radopress тройник с вътр.мес.резба 63/2

-._0

RP Radopress преход с холендрова гайка 16/1
RP Radopress преход с холендрова гайка 20/3/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 20/1
RP Radopress преход с холендрова гайка 26/1
RP Radopress преход с холендрова гайка 26/5/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 32/5/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 32/6/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 40/5/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 40/6/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 40/2
RP Radopress преход с холендрова гайка 50/6/4
RP Radopress преход с холендрова гайка 50/2

.p

RP Radopress холендър 16
RP Radopress холендър 20
RP Radopress холендър 26
RP Radopress холендър 32
RP Radopress холендър 40
RP Radopress холендър 50

-

RP Radopress стенно коляно 16x1/2
RP Radopress стенно коляно 18x1/2
RP Radopress стенно коляно 20x1/2
RP Radopress стенно коляно 20x3/4
RP Radopress стенно коляно 26x3/4

.p

RP Radopress шумоизолация за стенно коляно 1/2"
RP Radopress шумоизолация за стенно коляно 3/4"

--_3

RP Radopress двойно стенно коляно V-образно16х1/2"
RP Radopress двойно стенно коляно V-образно 20х1/2"

.p

RP Radopress УКБ 16/1/2

-_0

RP Radopress сферичен кран 16
RP Radopress сферичен кран 20
RP Radopress сферичен кран 26

Свалете в DOC формат

Radopress тръжна спецификация