Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pragma

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA SN 10 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

 2. Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B.

 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция.

 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.

 6. Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен

 7. Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.

 8. Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315, OD400.

 9. Уплътнение: матрично излято от EPDM.

 10. Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен).

 11. Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой различен от черен.

 12. Ефективна дължина на тръбата без муфата - 6м.

 13. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015мм.

 14. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥10kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване

 15. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване

 16. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.

 17. Номинален диаметър OD(външен диаметър) за диаметри от OD160, OD200, OD250, OD315, OD400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID500, ID600, ID800, ID1000.

 18. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3.

 19. Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части.

 20. Съвместимост със елементи от канализационната система (шахти - ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета).

 21. Съвместимост с гладкостенни тръби до DN400, с гарантирана водоплътност.

 22. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби

 23. Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.

 24. Техническа спецификация:

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA SN12 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

 2. Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B.

 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция.

 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.

 6. Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен

 7. Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.

 8. Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315, OD400.

 9. Уплътнение: матрично излято от EPDM.

 10. Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен).

 11. Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой различен от черен.

 12. Ефективна дължина на тръбата без муфата - 6м.

 13. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015мм.

 14. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥12kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване

 15. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване

 16. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.

 17. Номинален диаметър OD(външен диаметър) за диаметри от OD160, OD200, OD250, OD315, OD400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID500, ID600, ID800, ID1000.

 18. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3.

 19. Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части.

 20. Съвместимост със елементи от канализационната система (шахти - ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета).

 21. Съвместимост с гладкостенни тръби до DN400, с гарантирана водоплътност.

 22. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби

 23. Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.

 24. Техническа спецификация:

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA SN16 ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция.
 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.
 6. Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен
 7. Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.
 8. Възможност за заключване на муфираната връзка против измъкване при неблагоприятни почвени условия (льос, свлачища, набъбващи почви и др.) за диаметри OD160, OD200, OD250, OD315, OD400.
 9. Уплътнение: матрично излято от EPDM.
 10. Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен).
 11. Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой различен от черен.
 12. Ефективна дължина на тръбата без муфата - 6м.
 13. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015мм.
 14. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥16kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване
 15. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 16. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.
 17. Номинален диаметър OD(външен диаметър) за диаметри от OD160, OD200, OD250, OD315, OD400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID500, ID600, ID800, ID1000.
 18. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3.
 19. Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части.
 20. Съвместимост със елементи от канализационната система (шахти - ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета).
 21. Съвместимост с гладкостенни тръби до DN400, с гарантирана водоплътност.
 22. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби
 23. Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.
 24. Техническа спецификация:

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGMA ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.
 2. Описание на продукта - двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и  трапецовиден профил за външния слой - тип B.
 3. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Тръбите са сертифицирани от INSTA-CERT и носят одобрение от Nordic Poly Mark. Във връзка с осъществявания контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 4. Суровина, използвана за изработката на продукта - първична и сертифицирана от независима инстанция.
 5. Технология на производство - екструзиoнен метод.
 6. Начин на свързване - муфа и уплътнителен пръстен
 7. Муфа от същия материал като тръбата; неразделна част от тръбата, гарантираща водоплътност и здравина на връзката.
 8. Уплътнение: матрично излято от EPDM.
 9. Материал на тръбата: полипропилен PP (полипропилен).
 10. Цвят на вътрешния слой светъл – лесен за видео инспекция . Цвят на външния оребрен слой черен или оранжево-кафяв (за количества от най-малко 900 метра и повече).
 11. Ефективна дължина на тръбата - 3 и 6 m за тръби с муфи, 3 и 6 m за тръби без муфи.
 12. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой <= 0,015мм.
 13. Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥8kN/m2  предоставяне на тест протокол от изпитване
 14. Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 15. Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.
 16. Номинален диаметър ID (вътрешен диаметър) за диаметри от ID1200, ID1400.
 17. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13476-3.
 18. Пълна система от PP тръби, РР ревизионни шахти и PP фасонни части.
 19. Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби
 20. Стандарт - БДС EN13476, част 1 и част 3.
 21. Техническа спецификация:

Свалете в DOC формат