Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ТИП PRO ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластични ревизионни шахти с достъп за контрол при  гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация
 2. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция.
 3. Материал: полипропилен PP (полипропилен)
 4. Описание на продукта: конструирана от отделни инжекционно изляти съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер.
 5. Цвят : различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
 6. Конфигурация от ъгли на свързване: всички ъгли от 90 до 270 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в зоната на базата
 7. Максимален диаметър на включване: DN600
 8. Възможност за различни диаметри на вход и изход: да
 9. Възможност за телескопичен капак: да
 10. Вариации от елементи за направа на кюне с добри хидравлични показатели. Всяка шахта, независимо от вида на включване, според диаметър или ъгъл е с добре оформено кюне.
 11. Дълбочина на полагане: до 6м
 12. Възможност за полагане при подпочвени води до 2м височина под кота терена: да
 13. Възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба-тип каскадни шахти с пад от 0,50 до 6м и байпасна връзка: да
 14. Вградени стълби (стъпала)  в удължаващите конструктивни елементи: да
 15. Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи: да
 16. Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система: да
 17. Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен
 18. Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да
 19. Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за статични изчисления на положена канализационна шахта: да
 20. Съвместимост: с профилирани тръби от PP-B  и с гладкостенни тръби от PVC
 21. Съвместимост: възможност за окомплектоване като краен продукт на водомерни шахти, филтриращи кладенци и помпени станции
 22. Представяне на тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2: да
 23. Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13598-2 на елементите :да
 24. Стандарт: БДС EN13598-2:2009
 25. Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела – елементи от конструкцията на ревизионните шахти от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.
 26. Производство: съгласно ISO 9001
 27. Сертификат: от немският строителен институт или подобен издаден от друг строителен институт на държава членка на европейската общност

Свалете в DOC формат

pro1000-04