Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

PRO-RG

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ ТИП PRO-RG ИЛИ ПОДОБЕН

 1. Предназначение: да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал. Те се поставят на улици или площадки, като се има пред вид надлъжния наклон на улиците или съответният водосбор.
 2. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция.
 3. Материал: полипропилен PP (полипропилен)
 4. Описание на продукта: в хоризонтална проекция дъждоприемниците, се състоят от входна решетка, съгласно БДС 1623, отвесно тяло с вътрешен диаметър 400mm - PP DN/ID 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2, вътрешен диаметър 600mm - PP DN/ID 600 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2 или с външен диаметър 400mm - PP DN/ОD 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2, съгласно БДС EN13476. Дъждоприемниците се съединяват с уличния канал посредством адаптор с минимален диаметър DN/ОD 160, със сифонно или без сифонно приспособление за водно затваряне.
 5. Цвят : различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
 6. Максимален диаметър на изходяща тръба: DN/OD 200.
 7. Възможност за утаителна част: да
 8. Възможност за телескопичен капак: да
 9. Възможност за листоуловител: да
 10. Възможност за израждане на двойна дъждоприемна шахта с две решетки и две отвесни тела с хидравлична връзка между тях: да
 11. Възможни натоварвания на решетачният капак: B125, C250 и D400 съгласно БДС EN124.
 12. Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи: да
 13. Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките й с канализационната система: да
 14. Съвместимост: с профилирани тръби от PP-B по външен диаметър и с гладкостенни тръби от PVC по външен диаметър
 15. Стандарт: съгласно БДС EN1433

Свалете в DOC формат

07_1_PRO-RG