Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

PP-MASTER

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PP-MASTER ИЛИ ПОДОБЕН SN8 (SN10)

 1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция
 3. Технология на производство: екструзиoнен метод.
 4. 4.       Начин на свързване: муфа, уплътнителен пръстен и опорен пръстен предотвратяващ измятането и измъкването на уплътнителния пръстен при вкарването на тръбата в муфата
 5. 5.       Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, неразделна част от всяка една тръба: да.
 6. 6.       Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от синтетичен каучук - неразделна част от всяка една тръба.
 7. 7.       Материал на тръбата: полипропилен PP-ML(многослоен полипропилен).
 8. 8.       Външен слой - кафяв цвят. Полипропилен с пълнеж от минерални вещества. Висока степен на еластичност и твърдост, устойчивост срещу проникване на чужди тела в стената на тръбата. Висока UV-защита, възможност за складиране на открито. Среден слой - черен цвят. Полипропилен. Висока устойчивост на удар дори и при много ниски температури. Вътрешен слой - бял светлоотразяващ цвят. Полипропилен с висока химична, термична и абразивна устойчивост. Гладката повърхност гарантира добър проток и предотвратява вбиване на частици.
 9. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 1, 3 и 6м.
 10. 10.   Описание на продукта: гладкостенна трислойна компактна полипропиленова тръба.
 11. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм.
 12. 12.   Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥10kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване.
 13. 13.   Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване.
 14. 14.   Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване.
 15. 15.   Номинален диаметър DN: DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и DN/OD 500.
 16. 16.   Четлива и трайна маркировка отвън и отвътре на тръбата  (необходима за идентификация на тръбите при видео инспекция).
 17. Система:  пълна система - тръби, фасонни части.
 18. Съвместимост с елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да.
 19. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да.
 20. 20.   Стандарт: ÖNORM ONR 20513.
 21. 21.   Знак за качество: издаден от GRIS.
 22. Производство: съгласно ISO 9001.
 23. Техническа спецификация:

 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PP-MASTER ИЛИ ПОДОБЕН SN12

 1. Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. Суровина, използвана за изработката на продукта: първична и сертифицирана от независима инстанция.
 3. Технология на производство: екструзиoнен метод.
 4. 4.       Начин на свързване: муфа, уплътнителен пръстен и опорен пръстен предотвратяващ измятането и измъкването на уплътнителния пръстен при вкарването на тръбата в муфата
 5. 5.       Муфа, гарантираща водоплътност и здравина на връзката, неразделна част от всяка една тръба: да.
 6. 6.       Уплътнение: матрично излят уплътнителен пръстен от синтетичен каучук - неразделна част от всяка една тръба.
 7. 7.       Материал на тръбата: полипропилен PP-ML(многослоен полипропилен).
 8. 8.       Външен слой - кафяв цвят. Полипропилен с пълнеж от минерални вещества. Висока степен на еластичност и твърдост, устойчивост срещу проникване на чужди тела в стената на тръбата. Висока UV-защита, възможност за складиране на открито. Среден слой - черен цвят. Полипропилен. Висока устойчивост на удар дори и при много ниски температури. Вътрешен слой - бял светлоотразяващ цвят. Полипропилен с висока химична, термична и абразивна устойчивост. Гладката повърхност гарантира добър проток и предотвратява вбиване на частици.
 9. Ефективна дължина на тръбата без муфата: 1, 3 и 6м.
 10. 10.   Описание на продукта: гладкостенна трислойна компактна полипропиленова тръба
 11. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм.
 12. 12.   Номинална твърдост (коравина на пръстена)≥12kN/m2 : предоставяне на тест протокол от изпитване.
 13. 13.   Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване.
 14. 14.   Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване.
 15. 15.   Номинален диаметър DN: DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 и DN/OD 500.
 16. 16.   Четлива и трайна маркировка отвън и отвътре на тръбата  (необходима за идентификация на тръбите при видео инспекция).
 17. Система:  пълна система - тръби, фасонни части.
 18. Съвместимост с елементи от канализационната система( шахти-ревизионни и инспекционни, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, дренажни блокчета): да.
 19. Съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да.
 20. 20.   Стандарт: ÖNORM ONR 20513.
 21. 21.   Знак за качество: издаден от GRIS.
 22. Производство: съгласно ISO 9001.
 23. Техническа спецификация:

 

 

Свалете в DOC формат

PP-Master-SN8(SN10)

PP-Master-SN12