Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Master 3

Система безшумни канализационни тръби от полипропилен

Описание на продукта при проектиране
Означение в записката и спецификацията:
Пример:

Тръба Master 3 Plus PP-MV ф32х1.8мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф40х1.8мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф50х2,0мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф75х2,1мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф90х2,5мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф110х3,0мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф125х3,5мм по БДС EN 1451-1
Тръба Master 3 Plus PP-MV ф160х4,4мм по БДС EN 1451-1

Система безшумни канализационни тръби от полипропилен, PP с минерална звукоизолация, произведени по стандарт БДС EN 1451-1.
3-слойни усилени с минерални вещества свързващи тръби от нехалогенни пластмаси, с усилени стени на тръбата,

Коравина:
Минимална устойчивост 4 kN/m2 (SN4).

Стабилен звукоизолиращ среден слой от PP-MV усилен с минерални вещества.
Външен слой от студоустойчив и удароустойчив PP-CО, може да се полага при температура под -10 ˚С (символ снежинка).
Формована муфа с фабрично поставено уплътнение, тествана и контролирана съгласно БДС EN 1451-1.

Звукоизолация:
Тест за шумово ниво според БДС EN 14366.
Всички измервания на шума са извършени със стандартни скоби с гумено уплътнения.
Стандартът ÖNORM B 8115-2 предписва за звукоизолацията във високото строиотелство максимално шумонатоварване от 30 dB(A) в съседните жилищни единици и за повишена звукоизолация от максимум 25 dB(A) в същите пространства.
Канализационната система PP-3-слойна покрива тези стойности при всички възможни обеми на поток(до 4 л/сек) без използването на специални акустични скоби за закрепване.

Пожаробезопасност:
Отговаря на БДС EN 1366-3 и БДС EN 13501-1.

Водоплътност на връзките:
Съгласно БДС EN 1277. При водно налягане +0,5 bar; при въздушно подналягане(вакуум) -0,3 bar. При тестове Master 3 поддържа вакуум -0,8 bar за 1 час.

Температура на експлоатация:
Устойчиви на гореща вода до 95° C.

Инсталиране на тръбите:
Полагането на звукоизолиращите канализационни тръби става точно по указания за изпълнение, закрепване и полагане на производителя и стандарт БДС EN 12056. Свързването на тръбите и фасонните части се прави с муфи с гумено уплътнение. Не се допуска нагряване и раздуване на тръбите за направата на изкуствена/раздута/ муфа!

Фасонни и свързващи части:
При монтаж на проводите се използват изключително фасонни и свързващи части на производителя на тръбите по стандарт БДС EN 1451-1,3.

Диаметри:
Посочените с DN диаметри отговарят на DN/OD съгласно определеното в стандартите(БДС EN 1451-1) за пластмасови тръби.

Маркировка:
Всяка тръба и фасонна част да е маркирана съгласно БДС EN 1451-1.

Еднородност:
Ако в договорните клаузи или точки не е определено друго, важат като критерии за еднородност от примерно посочените всички технически спецификации, които са описани в каталога с предоставяните продукти и услуги, както и специалните характеристики, които са дадени в техническите документи на продукта от примерно посоченото изпълнение.

Замяна:
Ако в потребителското поле е предложен равностоен продукт, трябва да се посочат всички негови съответстващи на посоченото изпълнение технически спецификации и стандарти.

Контрол на качеството:
Производителят на звукоизолиращите канализационни тръби има въведена в предприятието система за управление на качеството по EN ISO 9001:2000 и я поддържа

Свалете в DOC формат

Master 3 тръжна спецификация