Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

StormBox

1.  Приложение: за безнапорно задържане и съхранение на атмосферни води. Дъждовната вода да може да бъде използвана за дрениране към почвата, контролирано изпускане към канализационните мрежи или приемници (открити канали или реки), за повторна употреба, напояване и др.
2.  Системата да е подходяща за:

  • Инфилтрация — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да се оставя да се оттича чрез накисване/попиване  в земята в продължение на определен  период от време след като спре дъждът.
  • Задържане/съхранение — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез контролиран отток към подходящ приемник. Трябва да намаляват пиковите оттоци към съответните приемници и да свеждат до минимум риска от наводнения.
  • Комбинирани системи — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез инфилтрация към почвата и чрез контролиран отток към подходящ приемник.

3.  Описание на продукта: модулни дренажни блокчета с частично отворени страни, които да бъдат свързани (вертикално или хоризонтално) и подсигурени с клипсове, подсилени чрез колони, който да се обвиват в геотектил или геомембрана в зависимост от приложението им. Да се използват за инфилтрация и съхранение на дъждовни води.
4.  Производство: Продукта да е произведен чрез инжекционен метод.
5.  Материал: must be a virgin material PP-B with MFI <6
6.  Цвят: Зелен (RAL 6024)
7.  Процент за съхранение: мин 95,5%
8.  Нетен капацитет за съхранение: 206 л.
9.  Размери на дренажното блокче: ширина-60 см, дължина-120 см и височина-30 см
10. Обща отворена площ:  ≥ 50% от разгънатата площ на блокчето.
11. Структура на дренажното блокче: кубоид с пет страни (без дъно), с вертикално и странично усилване.
12. Начин на свързване на дренажните блокчета помежду им: чрез клипсове и дънни плочи.
13. Възможност за подреждане чрез застъпване-тип „тухлена зидария”: Да
14. Срязване: Блокчето и дънната плоча да са проектирани по такъв начин, че те да могат да бъдат срязвани по щирина на две половини.
15. Диаметри на входовете към дренажното блокче за пълнене и ревизия: DN/OD  - 110, 125, 160, 200
16. Адаптори за странично влизане към системата подходящи за кан. тръби с диаметри: DN/OD250, 315, 400 и 500
17. Кратковременно вертикално натоварване върху системата:  500 kN/m2
18. Кратковременно хоризонтално/странично  натоварване върху системата:  85 kN/m2
19. Дългосрочно вертикално натоварване върху системата (за период от 50 години):  100 kN/m2
20. Дългосрочно  хоризонтално/странично  натоварване върху системата (за период от 50 години):    23 kN/m2
21. Дълготрайност на системата: При спазване на съответните изисквания и използване на подходящи фактори за сигурност, да имат експлоатационен живот 50 години, при максимално натоварване върху системата.
22. Маркировка, съгласно изискванията: лого на производителя, име на продукта, символ на материала, от които е произведен продукта, дата на производство, нетен капацитет/обем на дренажното блокче.
23. Окомплектована система: Дренажно блокче, дънна плоча, клипсове, геотекстил или геомембрана.
24. Дълбочина на полагане в зони със среден или тежък трафик: мин. дълбочина-0.3м, максимална-5м Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. дълбочина-0.3м, максимална-5м
25. Съвместимост с дренажни и канализационни системи (ревизионни и инспекционни шахти, пречиствателни станции, различни видове кан. тръби-гладкостенни или оребрени и др. ): Да
26. Инспектиране и почистване: Инспекция чрез видеонаблюдение и хидродинамично почистване с налягане до 180 бара.
27. Устойчивост на химчни вещества: Компоненти на системата са подходящи за използване в контакт с химичните вещества, които могат да бъдат открити в дъждовна вода.
28. Софтуер: Софтуер, който гарантира съответствие със стандартите касаещи продукта, начина на им прилагане и методи за изчисления, относно хидравлично и статично оразмеряване на дренажни кутии (системи за инфилтрация или съхранение на атмосферните води).
29. Стандарти:  AT-15-7731 / 2008 ITB, AT/2008-03-2402 INDiM, BRL 52250
30. Сертификати и одобрения: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH
31. Повторна употреба и рециклиране: Продуктът е направен от полиетилен, който може да бъде рециклиран и повторно използван.
32. Производство: Съгласно ISO 9001

Свалете в DOC формат

Stormbox – Тръжна спецификация

Stormbox1