Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

МОДУЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ –ТИП STORMBOX II

STORMBOX II е иновативен продукт, който намира своето основно приложение в решенията за инфилтриране и съхранение на дъждовната вода.

1. Приложение: за безнапорно задържане и съхранение на атмосферни води. Дъждовната вода да може да бъде използвана за дрениране към почвата, контролирано изпускане към канализационните мрежи или приемници (открити канали или реки), за повторна употреба, напояване и др.
2. Системата да е подходяща за :
• Инфилтрация — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да се оставя да се оттича чрез накисване/попиване в земята в продължение на определен период от време след като спре дъждът.
• Задържане/съхранение — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез контролиран отток към подходящ приемник. Трябва да намаляват пиковите оттоци към съответните приемници и да свеждат до минимум риска от наводнения.
• Комбинирани системи — водата да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез инфилтрация към почвата и чрез контролиран отток към подходящ приемник.
3. Описание на продукта: Системата е предназначена за управление на дъждовната вода чрез задържането и последващо използване или за равномерно гравитачно отвеждане към почвата. Oбвитa в геотектил или геомембрана в зависимост от приложението им. Състои се от основни дренажни блокчета които могат да бъдат свързани (вертикално или хоризонтално), странични стени за свързване и промиване, дънна плоча, свързване тип „кука - панта" (без клипсове)
4. Производство: Продукта да е произведен чрез инжекционен метод.
5. Материал: първичен материал PP-B с MFI <6
6. Цвят: Зелен-трафик RAL 6024
7. Процент за съхранение: мин 95,5%
8. Нетен капацитет за съхранение: 412,6 l
9. Размери на дренажното блокче: ширина - 600 mm, дължина - 1200 mm и височина - 600 mm.
10. Обща отворена площ : ≥ 50% от разгънатата площ на блокчето.
11. Структура на дренажното блокче: кубоид с пет страни (без дъно), със вертикално и странично усилване.
12. Начин на свързване на дренажните блокчета помежду им: Патентован метод на свързване на блоковете без клипсове – чрез връзка тип "рибена кост". Дънната плоча се използва само в долния слой без използването на клипсове (монтаж „с натискане").
13. Възможност за подреждане чрез застъпване-тип „тухлена зидария" : Да
14. Срязване: Блокчето и дънната плоча да са проектирани по такъв начин, че те да могат да бъдат срязвани по щирина на две половини.
15. Диаметри на входовете към дренажното блокче за пълнене и ревизия: От странични стени за свързване 160, 200, 250, 315 и 400 mm. за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!
16. Адаптори за горно влизане към системата подходящи за кан. тръби с диаметри: От горната страна OD 630, ID 425, OD 400, OD 200, за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!
17. Кратковременно вертикално натоварване върху системата: ≥ 600 kN/m2 (EN 17150:2019)
18. Кратковременно хоризонтално натоварване върху системата: ≥ 100 kN/m2 (EN 17150:2019)
19. Дългосрочно вертикално натоварване върху системата (за период от 50 години): 234.6 kN/m2 (EN 17151:2019)
20. Дългосрочно хоризонтално/странично натоварване върху системата (за период от 50 години): 28.8 kN/m2 EN 17151:2019)
21. Дълготрайност на системата: При спазване на съответните изисквания и използване на подходящи фактори за сигурност, да имат експлоатационен живот 50 години, при максимално натоварване върху системата .
22. Маркировка, съгласно изискванията: лого на производителя, име на продукта, символ на материала от които е произведен продукта, дата на производство, нетен капацитет/обем на дренажното блокче.
23. Окомплектована система: Дренажно блокче, дънна плоча, странични стени – за свързване и промиване, адаптори, геотекстил или геомембрана.
24. Дълбочина на полагане в зони със среден или тежък трафик: мин. дълбочина-0.8м, максимална-4.15м
25. Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. дълбочина-0.4м, максимална-4.15м
26. Съвместимост с дренажни и канализационни системи ( ревизионни и инспекционни шахти, пречиствателни станции, различни видове кан. тръби-гладкостенни или оребрени и др. ): Да
27. Инспектиране и почистване: Инспекция чрез видеонаблюдение и хидродинамично почистване с налягане до 180 бара.
28. Устойчивост на химчни вещества: Компоненти на системата са подходящи за използване в контакт с химичните вещества, които могат да бъдат открити в дъждовна вода.
29. Софтуер: Софтуер, който гарантира съответствие със стандартите касаещи продукта, начина на им прилагане и методи за изчисления, относно хидравлично и статично оразмеряване на дренажни кутии (системи за инфилтрация или съхранение на атмосферните води).
30. Стандарти: БДС EN 17151; БДС EN 17150; БДС EN 17152-1; AT-15-7731 / 2008 ITB, AT/2008-03-2402 INDiM, BRL 52250
31. Сертификати и одобрения: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH
32. Повторна употреба и рециклиране: Продукта да е направен от полипропилен, който може да бъде рециклиран.
33. Производство: Съгласно ISO 9001

Свалете в DOC формат