Политика за поверителност

Защитата на вашата неприкосновеност и лични данни е важен въпрос, на който ние отделяме нужното внимание при всичките ни бизнес отношения. Ние уважаваме поверителността на личните ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на закона за защита на данните и настоящата Политика за поверителност.

1. Предмет на Политиката за поверителност

Целта на настоящата Политика за поверителност е да предостави информация за това как "Пайплайф България" ЕООД, Пайплайф използва личните данни, каква информация за потребителите на нашия/те уебсайт/ове, онлайн молби или мобилни платформи („онлайн услуги") събира и оценява, а впоследствие използва, предава на трети страни или обработва по друг начин.

Настоящата Политика за поверителност се отнася за "Пайплайф България" ЕООД. Тя не се отнася за онлайн услугите на други фирми от Групата Винербергер или за онлайн услуги, оперирани от трети страни.

2. Събиране на информация

2.1. Данни, които вие предоставяте

По принцип, за ползването на нашите онлайн услуги не се изисква разкриване на лични данни. Ако за целите на нашите онлайн услуги трябва да се събират лични данни (име, пощенски адрес или имейл адрес), то това се прави, доколкото е възможно, на доброволен принцип. Ако, например, желаете да получавате предлагания от нашия уебсайт Бюлетин, ще ни е необходим вашия имейл адрес като информация, която ще ни помогне да проверим дали вие сте собственикът на посочения имейл адрес.

2.2. Данни, които се събират по автоматичен път

От съображения за сигурност на данните, както и с оглед оптимизиране на удобствата за потребителя, събираме също и нелични данни във връзка с ползването на нашите онлайн услуги. Така например, съхранява се информация за използвания Интернет браузър, операционната система, името на домейна на уебсайта, който последно сте посетили преди да влезете в нашия уебсайт, броя посещения и средното време, прекарано в нашия уебсайт, както и страниците, които сте разгледали.

Такива автоматично събирани данни не са свързани с данни от други източници. Въпреки това, ние си запазваме правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако на вниманието ни попаднат някакви конкретни индикации за неправомерна употреба.

2.3. Бисквитки и уеб-маяци

За нашите онлайн услуги се използват така наречените браузър бисквитки и уеб-маяци. Бисквитките не могат да навредят на вашия компютър. Това са малки файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да превърнем онлайн-услугите си в по-удобни за ползване от потребителя, по-ефективни и по-сигурни. Освен това, бисквитките служат за реализирането на някои потребителски функции.

Нашите онлайн услуги обикновено използват „сесийни бисквитки", които автоматично се изтриват при затваряне на браузъра. От време на време се използват също и „постоянни бисквитки", които остават в устройството ви, докато не изтече срокът им или не бъдат изтрити ръчно. Последното ни позволява да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение. За подробности относно „бисквитки на трети страни", т.e. бисквитки на трети страни-доставчици, като например Google Inc., моля да се запознаете с правилата за поверителност на съответните доставчици.

Можете да регулирате браузъра си и настройките за поверителност на вашите мобилни устройства така, че да ви уведомяват всеки път, когато до устройството ви се изпрати бисквитка, за да решавате за всеки отделен случай дали да позволите дадена бисквитка или не. Можете също така да блокирате приемането на бисквитки, или само в някои определени случаи, или по подразбиране, и да активирате автоматичното изтриване на копия при всяко затваряте на браузъра си. Въпреки това, трябва да имате предвид, че някои функции на нашите онлайн услуги може да не са изцяло достъпни, ако бисквитките са деактивирани.

В допълнение, използваме и уеб-маяци, наричани също етикети на страница, за да анализираме ефективността на нашия уебсайт или бюлетини. Така например, нашият Бюлетин и HTML имейли може да съдържат уеб-маяк, който определя дали имейлите или предадените по имейл линкове са били отваряни. Подобна информация ни помага да подобряваме нашето имейл обслужване и да приспособяваме съдържанието към нуждите на потребителя. С изтриването на имейла се изтрива също и уеб-маяка. Няма нужда да се споменава, че обикновените ни текстови имейли не съдържат уеб-маяци.

2.4. Уеб анализ

За осигуряване на непрекъсната функционална оптимизация и постигане на максимално удобство за потребителя, при някои от нашите онлайн услуги се използват описаните по-долу услуги, свързани с уеб анализ и социални приставки. Използваните за тази цел данни са изключително от неличен характер.

Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, използва така наречените бисквитки, т.е. запазените във вашия компютър текстови файлове, за да анализира как сте употребили нашите онлайн услуги. По принцип, събраните от бисквитката данни за вашето потребителско поведение се предават до сървъра на Google в САЩ и се запазват там. При активиране на IP анонимизация в онлайн услугите, Google изрязва вашия IP адрес в страните–членки на Европейския съюз и на Европейската икономическа зона. Само по изключение пълният IP адрес се предава до сървъра на Google в САЩ и там се изрязва. От името на оператора на онлайн услугите, Google използва информацията, за да оценява как са били употребени онлайн услугите, за да съставя доклади за активността и за да предоставя други услуги за уебсайт оператора, свързани с ползването на онлайн услугите и активността в Интернет. Предаденият от вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не се свързва с други данни, притежавани от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките като изберете съответните настройки в браузъра. При това обаче, няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашите онлайн услуги. Освен това, можете да попречите на събирането на генерираните от бисквитките данни и тяхната употреба от Google, като свалите и инсталирате браузър приставката, която е налична в (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). За подробна информация относно условията за употреба на правилата за поверителност, моля разгледайте
www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/ /.

Hotjar: За подобряване на потребителския опит, за някои от нашите онлайн услуги се използва софтуера Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar ни позволява да измерим и оценим потребителската активност (движения на мишката, кликове, височина на скрола). За целта, Hotjar поставя бисквитки в устройството на потребителя, където може да съхранява данни за потребителя, напр. информация за браузъра, операционната система, времето прекарано в уебсайта и т.н. За подробности относно обработката на данни от Hotjar, моля вижте www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Siteimprove Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen, Denmark), използва бисквитки. т.e. текстови файлове, които се съхраняват във вашия компютър, за да се анализира ползването на нашите онлайн услуги. Събраната чрез тези бисквитки информация за ползването на нашите онлайн услуги (включително кодирания IP адрес на потребителя) се предава до сървър на Siteimprove в Дания и се запазва там. Siteimprove използва тази информация, за да оцени как са употребени тези онлайн услуги и за съставяне на доклади. Siteimprove не предава информацията на трети страни. Siteimprove съхранява и обработва събраните данни в съответствие с Правилника за защита на данни на Германия. Потребителят може да попречи на инсталирането на бисквитките, като избере съответната настройка в браузърния софтуер. В такъв случай обаче, няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашите онлайн услуги. За повече информация, моля разгледайте политиката за поверителност на Siteimprove: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/


2.5. Социални медии и присъствие в уеб пространството


Вийнербергер АГ си сътрудничи с различни доставчици на социални медийни мрежи. Като част от това сътрудничество, браузърът ви автоматично се свързва с избрания доставчик на услуги (напр. Фейсбук), когато ползвате съответната услуга. Така например, вашият IP адрес, бисквитки и други информация се предават до съответния доставчик на услуги, ако преди това сте посетили неговия уебсайт. Ние се опитваме да не допускаме такова прехвърляне на данни доколкото е възможно, като то се случва, само ако си взаимодействате със социалната медийна мрежа. Ако сте вписан в платформата на съответната социална медийна мрежа, можете да свържете посещението си в нашия уебсайт с потребителската си сметка.
Освен това, ние ползваме приставки (като например иконата на Фейсбук) от различни платформи. С кликване върху съответната икона вие се съгласявате да комуникирате със съответната платформа и да се предава информация (напр. IP адрес) до съответния доставчик на услуги. С активирането на такава приставка, съответната социална мрежа получава информация, че браузърът е потърсил съответната страница от нашия уебсайт. Това важи също и в случай, че нямате акаунт или че в момента не сте вписан в него. Информацията (IP адресът включително) се предава директно от браузъра до сървъра на съответната социална мрежа и се запазва там.
Ако сте вписан в някоя от социалните мрежи през времето когато се намирате в нашия уебсайт, социалната мрежа може да прехвърли посещението ви в нашия уебсайт директно в акаунта ви в мрежата при едновременно активиране на приставката. Ако взаимодействате с приставките, например като кликвате бутона "Харесвам" или като напишете коментар, съответната информация също се предава директно до сървъра на социалната мрежа и се запазва там. Информацията може също така да се публикува в социалната мрежа и да се показва на вашите приятели във Фейсбук или последователи в Туитър.
Целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшното обработване и употреба на тези данни от съответната социална мрежа, както и свързаните с това права и опции за настройки с цел защита на личните ви данни може да откриете в информацията за защита на данни, предоставена от съответната социална мрежа.
Този уебсайт на Вийнербергер АГ използва така наречените приставки ("plugins") на следните социални мрежи:
Facebook Plugins (бутона "Сподели"): Facebook Plugins Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, ще разпознаете по логото на Facebook или по бутона „Сподели". За да прегледате приставките Фейсбук, моля кликнете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато ползвате нашите онлайн услуги, приставката установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на фейсбук. По този начин, Фейсбук се информира, че сте използвали нашите онлайн услуги чрез вашия IP адрес. С кликване върху Фейсбук бутона „Сподели" в момент, когато сте влезли във вашия Фейсбук акаунт, съдържанието на нашите онлайн услуги може да се свърже с вашия Фейсбук профил. След това Фейсбук може да свърже ползването на нашите онлайн услуги с вашия потребителски акаунт. Искаме да уточним, че ние, като доставчик на онлайн услуги, не получаваме никаква информация за съдържанието на предадените данни, нито за начина, по който същите се употребяват от Фейсбук. За повече информация, моля вижте политиката за поверителност на Фейсбук, която е налична на https://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете да позволявате на Фейсбук да свързва употребата на нашите онлайн услуги с вашия потребителски Фейсбук акаунт, трябва да излезете от потребителския си акаунт във Фейсбук.

YouTube: YouTube се управлява от Google, т.e. от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Когато ползвате някоя от нашите онлайн услуги, която е снабдена с приставка на YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube и до сървъра на YouTube се предава информация за ползваните от вас онлайн услуги. Когато сте влезли във вашия YouTube акаунт, вие позволявате на YouTube да свързва активността на браузъра ви директно с личния ви профил. Можете да попречите на това да се случи, като излезете от акаунта си в YouTube. За повече информация относно начина на употреба на потребителските данни от YouTube, моля вижте политиката за поверителност на YouTube, която е налична на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

LinkedIn: Доставчикът на мрежата Linkedlin е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. При всеки достъп до наша онлайн услуга, съдържаща функции LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn се информира, че ползвате нашите онлайн услуги чрез вашия IP адрес. С кликване върху бутона „Препоръчай" на LinkedIn, когато сте влезли в LinkedIn, ползването от вас на нашите онлайн услуги може да се свърже с вас и с вашия потребителски акаунт. Искаме да уточним, че ние, като доставчик на онлайн услуги, не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни и за начина на тяхната употреба от LinkedIn. За повече информация, моля вижте политиката за поверителност на LinkedIn, която е налична на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Употреба на личните данни

По принцип, ние обработваме и използваме предоставените от вас лични данни изключително за посочените цели. В частност, те включват:

• Предоставяне, усъвършенстване и поддръжка на нашите онлайн услуги: Това включва анализ на данни, идентификация на потребителските тенденции, както и изчисляване и водене на статистика за моделите на потребителски достъп.

• Употреба на формуляра за контакт: Ако използвате формуляра за контакт при запитване, предоставената от вас информация във формуляра за контакт, включително вашите данни за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за употреба по-късно в случай че възникнат следващи въпроси. Ако се наложи за целите на обработване на запитването ви, можем да предадем личните ви данни на други фирми от Групата Винербергер (виж точка 4) или на трети страни, които участват в процеса. Личните ви данни се съхраняват за периода на обработката на запитването и за максимален срок от 3 години след приключване на обработката, освен ако от други съображения не се допуска по-дълъг законов срок на съхранение.

• Кандидатстване за работа. Кандидатурите за работа съдържат лична информация (автобиография, контакти и др.). Можем да използваме подoбна лична информация в границите на групата Винербергер (вижте т.4), за да решим дали да предложим позиция на кандидата или, за да отговорим на писмото за кандидатствне. Само ако изрично се съгласите, ще пазим запис на информацията в рамките на максимум 5 години след последнa комуникация (освен ако няма по-дълъг допустим период за задържане по други причини) за евентуално преразглеждане на кандидатурата на по-късен етап.

 Изпълнение и управление на договори: За изпълнението на постъпващите поръчки (особено на поръчките за материали) ние ползваме услугите на трети страни, на които предаваме вашите данни единствено и само с цел изпълнение на поръчката. Във връзка с такива сделки, контакт с вас може да бъде потърсен в рамките на проучвания, свързани с удовлетвореността на клиентите или с пазара. Ако ни помолите да не използваме данните ви за по-нататъшни контакти, ние със сигурност ще уважим желанието ви.

• Защита на права и собственост: Ако имаме основания да смятаме, че правата и собствеността на Пайплайф, нейните снабдители и клиенти или трети страни са били или може да бъдат накърнени, можем да употребим и да предадем личните ви данни, за да защитим правата и/или собствеността си. Освен това, запазваме си правото да разкриваме личните ви данни, при положение че разкриването им е било наложително съгласно закона или въз основа на заповед, издадена от компетентен орган, с оглед предохраняване на съдебен процес съгласно предвидения в нашия/те уебсайт/ове ред, и защита на горепосочените права.

• Почистване и консолидиране на данни: От време на време, предоставените от вас лични данни може да се засичат с или консолидират с (i) данни от съществуващите ни регистри (както онлайн, така и офлайн), (ii) данни, наследени от законен правоприемник, или (iii) данни от други източници.

4. Предаване и разкриване на личната ви информация

Според вида на исканото от вас взаимодействие (напр. връщане на обаждане, подаване на поръчка, заявка за услуга, информация и т.н.), данните ви може да бъдат предадени на трети страни, участващи в изпълнението на поръчката (напр. електронни търговци, банки и др.) или други фирми от Групата Винербергер. Може да бъдем задължени да разкрием лични данни, за да спазим изисквания на закона или за да упражним права и изпълним споразумения.

• Предаване на данни на трети страни: При изпълнението на определени поръчки и предоставянето на определени услуги, ние работим с външни доставчици (напр., спедиторски фирми). Тези доставчици имат разрешение да използват или предават събраните и обработените от нас данни единствено и само с цел да изпълнят подадената от Пайплайф поръчка.

• Използване на данните в рамките на Групата: Пайплайф е част от Групата Винербергер, международна група от фирми с презгранични вътрешни оперативни процеси, структури и технически системи. Можем да използваме личните ви данни в рамките на Групата Винербергер и, ако се наложи, да ги предадем на сайтовете ни в други страни за осъществяване на посочените в точка 3 цели в съответствие с Политиката ни за поверителност. Нашите ръководства и процедури за защита на данни, които са валидни за цялата Група, са съставени така че да се осигури еднакво високо ниво на защита на данните във всички страни, където развиваме дейност. За пълен списък на фирмите от Групата, моля кликнете върху https://www.wienerberger.com/contact или https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

• Спазване на закона и други подобни задължения: Личните ви данни ще предадем тогава, когато се налага (i) да приложим или спазим закон, разпоредба, заповед издадена от обществен орган или принудителни мерки, (ii) да открием и предотвратим заплахи за сигурността, измама или други зловредни действия, (iii) да защитим и/или упражним правата и имуществото на Пайплайф или на трети страни, и (iv) да защитим правата и личната сигурност на нашите служители и на трети лица.

5. Право на информираност, право на оттегляне и заличаване на личните ви данни

Имате правото да искате писмена информация за съхраняваните от нас ваши лични данни. Освен това, във връзка с употребата на личните ви данни, имате правото да коригирате, заличите, преустановите или ограничите обработката им, както и правото да подадете оплакване до компетентния орган по защита на данните. Моля да адресирате такива молби и искания, както и всички останали въпроси до контакта, посочен в точка 7.

6. Сигурност на данните

Пайплайф е въвела голямо разнообразие от мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и целостта на личната ви информация. Въпреки това, предвид естеството на Интернет пространството, бихме искали да ви обърнем внимание на факта, че има пролуки в сигурността на предаването на данни по Интернет (напр. съобщения по имейл) и че не е възможно да се осигури пълна защита на данните срещу достъп от трети страни.

7. Контакт

За въпроси относно Политиката за неприкосновеност или обработването на вашите данни, моля да се свързвате с:

Пайплайф България ЕООД
Ботевград, ул. Индустриална 3
България
+359 893 551 765
office.bg@pipelife.com

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!