Еднослойни гладки дренажни тръби – тип PE100

Еднослойните гладки отвън и отвътре дренажни тръби от PE100 тип R3 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и гладка външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

PE drainage pipe
Potable water product mood picture

Характеристики

Материал HDPE - Полиетилен 100 висока плътност 
Цвят черен с една синя линия
Външен диаметър( DN/OD) 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Ефективна дължина 12 m
Клас на твърдост PN6-SN5, PN10-SN22, PN16-SN91
В съответствие със стандарт DIN 4262-1
Тип R3-с гладка външна и  вътрешна повърхност
Код на артикул
Описание
PE100DR90-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN90/12m- 220° SN22, s=5,4mm
PE100DR110-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN110/12m- 220° SN22, s=6,6mm
PE100DR125-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN125/12m- 220° SN22, s=7,4mm
PE100DR140-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN140/12m- 220° SN22, s=8,3mm
PE100DR160-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN160/12m- 220° SN22, s=9,5mm
PE100DR180-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN180/12m- 220° SN22, s=10,7mm
PE100DR200-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN200/12m- 220° SN22, s=11,9mm
PE100DR225-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN225/12m- 220° SN22, s=13,4mm
PE100DR250-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN250/12m- 220° SN22, s=14,8mm
PE100DR280-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN280/12m- 220° SN22, s=16,6mm
PE100DR315-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN315/12m- 220° SN22, s=18,7mm
PE100DR355-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN355/12m- 220° SN22, s=21,1mm
PE100DR400-10/12 220° Еднослойна дренажна тръба от PE DN400/12m- 220° SN22, s=23,7mm

По специална заявка на клиента могат да се доставят еднослойни дренажни тръби от DN90 до DN400 - PN6 (SN5) и PN16 (SN91).

Конструкция на стената

Дренажната тръба PE100 е с гладка вътрешна и външна повърхност.

Тръбите от PE100 се произвеждат с ефективна дължина 12m. Връзката между тръбите се осъществява посредством челна заварка или чрез фитинг на електофузионна заварка.

Тръбите се произвеждат по външен диаметър, което позволява съвместимост на дренажната система с тръбите и фитингите по външен диаметър от дренажни и канализационните системи тип PVC-DR-KG, тип PRAGMA , тип PVC KG и тип PP Master. Тръбите са съвместими и със всички инспекционни шахти тип PRAKTO и ревизионни шахти тип PRO на фирма Pipelife.

Проектиране и приложение

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

Типове перфорация

Водата е в течно агрегатно състояние се придвижва в почвата по два начина - гравитачно, под въздействие на теглото си отгоре надолу, и капилярно, под въздействието на капилярни сили, движейки се навсякъде, където има празнини с капилярни размери. Това обуславя и ориентацията на прорезите (типа перфорация) при полагането на тръбата.

Дренажните тръби от РE100 са перфорирани с отвор и на 220°.

По заявка на клиента могат да се доставят тръби с перфорация тип TP или MP

Геометрия на перфорацията

• Перфорацията на еднослойните дренажни тръби от РЕ е с кръгла форма.

Геотекстил

Препоръчва се поради няколко причини:

  •  Предпазва дренажната система от навлизане в нея на частици пясък или чакъл;
  •  Разделя чакъла от заобикаляща почва и помага на чакъла да запази положението и изчислителната си носеща способност през целия експлоатационен живот;
  •  Осигурява добра функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот на системата.

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори