Дренажна система в жилищна сграда в София

18. октомври 2018

Вложени продукти:

Дренаж: 
  • Pragma гофрирани дренажни тръби
  • Шахти Prakto

Детайли:

Обект: Частна жилищна сграда, София

 


Основите макар и добре хидроизолирани, е желателно да са защитени и от дренажна система. Чрез нея подпочвените води се отвеждат в канализацията и не се допуска водата да се събира около основите и да доведе до пробив в хидроизолацията, което би могло да нанесе щети на цялата сграда.


Двуслойни профилирани дренажни тръби-тип Pragma DR

Дренажната система се състои от тръби с подходящи нарези, в нашия случай това са Pragma тръби с 220⁰ на перфорацията. Те позволяват уловената вода да се отведе в желаната посока. Тръбите се завиват с геотекстил и фракция, които не позволяват на кал и отлагания да запушат отворите на тръбите. Различните клонове се свързват или ревизират чрез шахти тип "PRAKTO". Тези малки шахти дават много възможности за свързване и са изключително лесни за монтиране и обслужване.
Така спазвайки основните изисквания за изграждане на правилна дренажна система ще си осигурите сухи основи.

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!