Пластмасови канализационни шахти –тип PRAKTO

Шахтите като понятие

Понятието шахти възниква и остава непроменено повече от 100 години.
Главното им предназначение било да се осигури достъп до каналите или отводнителнте системи, което изисквало инспекцията им и периодичната им поддръжка. Напредването на технологиите, които премахват нуждата от човешкия достъп до шахтите, води до тяхното почти цялостно изчезване.
Повече от 50 години водещите Европейски компании предлагат шахти без човешки достъп (Инспекционни шахти). През последното десетилетие Инспекционните шахти успяват да изместят повече от 40% от традиционните шахти (Ревизионни шахти), поставяни дотогава в Европа.
Като лидер в областта на индустрията, Пайплайф създава шахти, които позволяват инспекция с помощта на модерните технологии за проверка и почистване на канализционни мрежи. За кратко време тези шахти стават основни и предпочитани сред фирмите потребители.

Характеристики

 Материал  PP Полипропилен, PVC-U
Цвят  Оранжев
Тип ST(прави), RML(събирателни)
Диаметър на вход/изход 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400
Диаметър на базата DN200, 315(PVC)
DN315, 400(PP-b)
В съответстве със стандарт EN476, EN13598

Пластмасовите инспекционни шахти в обществения сектор

През последните години в България се използват все по често инспекционни шахти от пластмаса. Шахтите служат за вентилация, обезвъздушаване, за събиране, отвеждане, както и извиване или почистване на каналите. Инспекционните канални шахти на Пайплайф отговарят на общите изисквания на новия стандарт БДС EN 476 и БДС EN 13598 и могат да се използват като недостъпни за човек шахти в отводнителни канали и инсталации.

 

Предлаганите диаметри

  • База на дъното – DN 200, 250, 300, 400
  • Свързани тръби – DN 110, 125, 160, 200, 250, 300, 400

ПРЕДЛАГАНИ БАЗИ (ДЪНО) НА ШАХТИ

  • Право протичане – ST – с 1 вход и 1 изход
  • Шахта тип RML - събирателна 3 входа и 1 изход

Предимства на пластмасовите шахти

  • Конструкция тип LEGO. Всички елементи - съединенията с муфи, тръбите фабрично се оборудват с уплътнителни елементи;
  • Системните „канални шахти Пайплайф” се състоят напълно от пластмасови елементи, неподлежащи на корозия, нечупливи и запазващи формата си стабилна;
  • Отделните елементи са с такива размери, че различните дълбочини на шахтите, които са необходими се постигат по много лесен начин;
  • В горната си страна системните шахти могат да се окомплектоват с различни капаци, сред които пластмасови, чугунени или телескопични, издържащи на различни натоварвания от 5т. до 40т.

PRAKTO KLAP

Често при проливни дъждове канализационните системи не могат да поемат цялото количество вода. Това води до препълване и връщане на  водата по канализационните тръби към сградите. Този процес предизвиква наводнения, които засягат главно приземните етажи или мазетата, където има сифони и тоалетни.

Пайплайф предлага решение, което решава всички проблеми свързани с този феномен. Малката канализационна шахта с вградена възвратна клапа позволява лесно ревизиране, почистване и в същото време се монтира в двора а не в сградата.

Клапният механизъм позволява при нормални условия водата да протича без да се задържа.

 

При обратна вода обаче, клапата се затваря плътно, което не позволява водата да нахлуе обратно в сградата.

Шахтата е разработена така че да позволява клапния механизъм лесно да се демонтира с цел почистване. След което лесно да се върне обратно без необходимост от инструменти.

Конструкция на телескопичните капаци

Конструкцията на пластмасовите шахти с телескопичните самонивелиращи се капаци се е доказала във времето. Правилно инсталирания капак не позволява възникване на трапове. При замръзване на терена шахтите не може да се изместят спрямо нивото на настилката.

Основните тела на шахтите са произведени чрез шприцоване. Те са изработени така, че по хидравлични показатели да бъдат максимално удобни за движение за водното течение вътре в тях.
Малко тегло на шахтите, което гарантира лесно боравене и безпроблемен монтаж.

Поддръжка, почистване и инспекция

Модерните технологии за проверка и почистване правят достъпността излишна.
Дъното на шахтата с гладката си повърхност и специална форма е предпоставка за оптимални хидравлични свойства за движение на течността. Така се избягват запушването и наличието на утайки.
Шахтите на Пайплайф са пригодни за провеждане на инспекция чрез въвеждане на инспекционни камери в шахтите или тръбопровода.
С модерна почистваща техника без никакъв проблем се осигурява отлична проходимост в каналните системни шахти.

Монтаж

Уплътняването на свързващите проводи, както и на вертикалната тръба, се извършва посредством фабрични здраво закрепени прилепващи уплътнители.

Монтажа на системните шахти на Пайплайф се извършва аналогично на монтажните тръбни KG формовани елементи.

 

Класификация на капаците

A15 B125 C250 D400 E600 F900
Пешеходни зони, велосипедни алеи и озеленени площи ПАвирани настилки, паркинги и пешеходни зони и др. Водосточни решетки, разположени до бордюрите  с навлизане до 0,5м в платното за движение Пътища и магистрали Индустриални зони с голям тежкотоварен трафик Летища и зони за поддръжка на самолети

По-подробна информациа отностно предлаганата гама Инспекционни шахти, както и детайлни данни за проектиране, полагане и монтаж моля намерете тук или се обърнете към нашния търговски представител във Вашия район!

Сглобяване на шахта Prakto от Пайплайф България ЕООД
Сглобяване на шахта Prakto от Пайплайф България ЕООД

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори