Канализационната помпена станция Profos в Румъния!

23. март 2020

Вложени продукти:

Инфраструктурна канализация: Profos

Дренаж: Stormbox

Детайли:

 

Обект: Жилищна сграда в Букурещ, Румъния

 

 

Пайплайф България с доставка на помпена станция в Букурещ!
Обектът е жилищна сграда, а освен Profos, Пайплайф достави и дренажни блокчета Stormbox.

PROFOS


Модулната канализационна помпена станция за отпадъчни и дренажни води се предлага като краен продукт, готов за директно инсталиране на строителната площадка. PROFOS се предлага в различни диаметри на шахтата/черпателя, подходящи за различни дълбочини на полагане, условия на натоварване, брой и тип помпи и приложения.
Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата. Дъждовните води, събрани от твърди повърхности, напр. от покриви, улици, паркинги, площади и зелени площи, се отвеждат чрез водосточни тръби и отливни тръби към кладенци с утайник, а след това към дренажни кутии.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!