Модулни канализационни помпени станции – тип ProFos

Модулната канализационна помпена станция PROFOS за отпадъчни и дренажни води се предлага като краен продукт, готов за директно инсталиране на строителната площадка.

PROFOS СЕ ПРЕДЛАГА В РАЗЛИЧНИ ДИАМЕТРИ НА ШАХТАТА/ЧЕРПАТЕЛЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА
РАЗЛИЧНИ ДЪЛБОЧИНИ НА ПОЛАГАНЕ, УСЛОВИЯ НА НАТОВАРВАНЕ, БРОЙ И ТИП ПОМПИ И ПРИЛОЖЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • При отводняване на ниско разположени спрямо уличната канализационна мрежа домове, сгра-ди, комплекси, малки промишлени предприятия и др.
 • За намаляване задълбаването на канализационната мрежа.
 • За изпомпване на отпадъчни и атмосферни води от ниско разположени райони;
 • При преодоляване на възвишения, водни течения, пътища, ж. п. линии и др.;
 • За изпомпване на водите от дъждозадържателните резервоари;
 • За изпомпване на отпадъчните води към пречиствателните станции, водоприемниците и др.

ПРЕДИМСТВА

 • Краен завършен продукт-интелигентна конструкция и компактен дизайн.
 • Готово проектно решение-удовлетворява всички ваши изисквания.
 • Широка гама от предложения.
 • Пести време и разходи.
 • Лесна връзка със съществуваща канализационна мрежа.
 • Водоплътност и здравина-висококачествени материали.
 • Ниски експлоатационни разходи и дълъг живот.
 • Малки размери, ниско тегло - лесен транспорт и монтаж.
 • Голяма дълбочина на полагане.
 • Стабилност и надеждност.
 • Дълъг живот при работа с агресивни течности.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА НА PROFOS

Гъвкавост
Възможни са различни конфигурации на изпълнение на шахтата/черпателя, входове изходи, арматури и тръбни връзки, отговарящи на проектните изисквания на проектанта или строителя.
Pipelife предлага проектни изчислени при конкретни параметри на Възложителя, чертежи и монтажни планове, позволяващи безпроблемна инсталация и експлоатация на съоръженията.

Материал
Profos е асемблиран от висококачествени пластмасови материали и елементи (фитинги и тръби) производство на Pipelife, арматури , помпени агрегати и елементи за тях на доказани Европейски прозиводители, гарантиращи качество и дълъг експлоатационен живот. 

Корозивно устойчив материал.
Profos е изпълнен от корозионно  устойчиви материали.

Лесна инсталация
Помпената станция е предварително окомплектована с монтирани в нея на  всички необходими арматури, тръбни връзки.

Здрава конструкция
Специално моделирана , оразмерена и изпълнена шахта/черпател. Изключително здрав и устойчева при екстремни теренни условия. Устойчива и  при високи подпочвени води.

Дизайн на дъното
Дизайна на дъното не позволява събирането на утайки и предотвратява нежелани миризми.

Покритие
Profos  е окомплектован за различни като размер и натоварване капаци, съгласно БДС EN 124.

Авто-куплираща система.
Позволява лесно демонтиране или поддръжка на помпените агрегати по време на инсталиране и  експлоатация. Гарантирана водоплътност на връзката между петата на  куплиращата система и тласкателя на помпата.

Контролно табло
Пълна автоматизация на работния процес на помпата. Различни режими на работа. Известяване за аварии и др. 
 
Ниво сигнализатор
Сензор (нивосонда) - лесна инсталация, точно отчитане на водни нива и дълъг експлоатационен живот.
 
Арматурна шахта.
Възможност за допълнителна шахта в която да се разположат арматурите и тръбните връзки. Лесна за експлоатация, с гарантирана водоплътност.
 

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори