Управлението на атмосферните води е възможно I Пайплайф България

26. януари 2024

26 януари 2024

Системите за управление на атмосферни води позволяват лесно улавяне и съхранение на дъждовна вода, която след това може да се използва за различни непитейни цели. По този начин се намалява  зависимостта и напрежението от традиционните водоизточници, като реки и подземни води. В края на 2023 година, експертите на Пайплайф България имаха възможността да запознаят проектанти със сложните съоръжения, които следвайки кръговрата на природата, успяват да съхранят и рационализират използването на така ценния воден ресурс!

По-голямата част от решенията за управление на дъждовни води се инсталират изцяло под земята. Проектите са пространствено ефективни и Ви осигуряват възможността да се възползвате напълно от наличната Ви площ. Така, увеличавате максимално достъпността и зоните за трафик на тежки товари за оптимална бизнес активност или пък поддържате свободни откритите пространства като зелени, биоразнообразни райони, които подобряват благосъстоянието на хората и стимулират местната околна среда.

Sormwater_mgmt_comercial_Heavy_load_visual.jpg

Ефективното управление на дъждовните води може също така да намали режийните разходи чрез повторно използване на уловените води и тяхната инфилтрация. Излишната вода може да бъде задържана и бавно инфилтрирана в почвата, което изключва нуждата от включване към публична мрежа. Потреблението на вода може да бъде намалено и чрез повторно използване на дъждовната вода за тоалетните казанчета, за измиване на превозни средства или напояване на залени покриви, фасади и градини.

В края на миналата година запознахме повече от 40  проектанта от цялата страна с всички предимства на системата за атмосферни води и сложните съоръжния, които Пайпалайф България може да предложи като решение за всеки предизвикателен проект! Имахме удоволствието да представим всяка част от модулната система заедно с партньорските фирми, с които осигуряваме цялостна услуга!  Фирма PVG демонстрираха почистване на системата, а заедно със "Стико БГ" показахме редица помпени решения и реализирани интересни проекти.

В основата на управлението на дъждовната вода е желанието да се превърнепроблема в решение чрез повторното използване на дъждовната вода и нейното управление, което подражава на естествения воден цикъл, доколкото е възможно. Решенията за управление на атмосферните води PIPELIFE също така осигуряват надеждна и независима защита, като същевременно повишават ефективносттта на имотите.

stormwater holder image.png

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!