Технология на производство на канализационни тръби от PVC-U- тип PVC-KG

В следващите глави ще Ви представим технологичните линии за производството на трислойни ПВХ тръби, както и описание на основните възли в линиите. В завода на фирма „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в гр. Ботевград е монтирана една линия за производство на трислойни ПВХ тръби от диаметър 110 до 315 мм.

Есктрудери

Екструдерът е мястото респ. машината, в която ПВХ сместа се стапя и с помощта на шнек се уплътнява и хомогенизира, за да може в пресовачната глава да и се придаде окончателната форма. За междинния слой, се подава посредством гравиметричен контрол и разпенващ агент, който превръща междинния слой в „пяна” с равномерно разпределени мехури от въздух. Екструдерите за ПВХ, които ползваме в завода на „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в гр. Ботевград са производство на фирма „WEBBER”.

Вана

Ваната е мястото, където меката тръба се охлажда рязко и приема окончателната си форма. Това се извършва в комбинация от вакуум и предварително охладена вода. В тази вана се монтира и последната част от екструзионното оборудване, така наречения „калибратор”. Калибраторът е инструмент с строго определен вътрешен диаметър, където тръбата „калибрирайки се”, получава и окончателния си външен диаметър.

Изтеглящо устройство и маркиране на тръбата

За да се осъществява процеса на производство на ПВХ тръбите е необходимо изтеглящо устройство, което работи в синхрон с екструдерите. Изтеглящото устройство е една от възможностите на оператора да променя дебелините на стените на произвежданите тръби.

Точно пред изтеглящото устройство е и поставено маркиращото устройство (принтер), който обозначава всяка тръба, изписвайки върху нея стандарта на който отговаря, дължината, якостния клас, производителя и датата на производство заедно със смяната. Всяка една тръба произведена в завода на „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е маркирана.

Трион

Охладената непрекъсната тръба се нарязва на зададената дължина на машината за планетарно рязане и получава едновременно с това и „фаска” (скосяване под ъгъл). Планетарният трион  е модел на фирма SICA Италия.

Муфираща машина

Отрязаната тръба се придвижва да машината за направа на муфата. За ПВХ тръбите муфата се прави с помощта на матрица посредством допълнително нагряване на тръбата. Единствено гуменото уплътнение се поставя от оператора при пакетирането на тръбата ръчно.

  •  

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори