Производство

Заводът на Пайплайф България произвежда следните тръби:

  • Двуслойни коругирани полипропиленови тръби Pragma в гама, които се произвеждат на две линии:
  1. Pragma линия 1 - от DN160 до DN400
  2. Pragma линия 2 - от DN500 до DN1000
  • Компактни гладкостенни полипропиленови тръби PP Mono
  • Полиетиленови напорни тръби тип Aqualine RC и Aqualife
  • Трислойни PVC тръби  тип KG
  • Тръби от PVC-U, обогатени с карбон тип  Solid Pipe
  • Както и комплексни системи за пречистване и транспортиране на отпадъчни води

Стандартът ISO 9001:2008 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. В обхвата на системата за управление на качеството са включени всички дейности /производство и продажби/, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

С внедряването на Система за управление на качеството фирмата показва на своите клиенти способността да предостави продукт/ услуга с едно и също ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО, в съответствие с изискванията на клиентите и приложимите разпоредби на националното законодателство и европейските стандарти.

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори