Тестване на поливинилхлорид

„Пайплайф България” ЕООД произвежда PVC тръбите си изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА. Материалът за производството на канализационните PVC-U тръби e Поливинилхлоридът, който е полимер получен при полимеризация на винилхлорид с обща формула (СН2-CHCL)n.

Поливинилхлоридът PVC е един от най-разпространените пластмаси, представлява термопластичен материал. Поливинилхлоридът се смесва с различни пластификатори, стабилизатори, пълнители, пигменти и др. суровини, с цел получаването на качествен продукт.

Суровината за производството на PVC тръбите, както и добавките се доставя от утвърдените фирми на международния пазар “Solvin”, „Omya”, „Baerlocher”, „Ineos Vinyls”, “Honeywell” и др. Тези фирми гарантират ПОСТОЯННО високо качество на суровината.  Всяка доставка е придружена със сертификат за качество от завода производител.

PVC и добавките обикновено се транспортира и съхранява в биг бегове (1000кг) или в полиетиленови чували от по 20-25 кг., като по този начин се осъществява надеждното запазване на характеристиките на материала до момента на влагането в производството.

Изпитване на суровина

Суровината пристига в производствената база в Ботевград, заедно със сертификат за качество. Лабораторията получава този сертификат, след което прави визуален оглед на материала. PVC материала трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13476-2.

В случай, че по време на огледа се породи съмнение, че зърнометрията на материала не е в норми (има по-едри зърна материал), се прави зърнометричен.

  •  

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори