Технология на производство на напорни водопроводни тръби за пренос на вода от полиетилен 100 тип AquaLife

В следващите глави ще Ви представим технологичните линии за производството на полиетиленовите напорни тръби, както и описание на основните възли в линиите. В завода на фирма „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в гр. Ботевград са монтирани две линии за производство на ПЕ тръби. Една за малки тръби с диаметър от 25мм до 160мм и друга линия за големи размери с диаметър от 160 до 400 мм. На двете линии в зависимост от видът на използвания материал се произвеждат два вида тръби. Тръбите тип Aqualife се произвеждат от първичния PE100 материал и се полагат по технологията с пясъчно легло. Тръбите тип Aqualine се произвеждат от усъвършенствания първична PE100RC материал при който тръбите могат да се полагат безпясъчно.

Склад суровини

„Пайплайф България” ЕООД произвежда полиетиленовите си тръбите изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА. Материалът за производството на полиетиленовите тръби за вода и газ е предварително оцветен Полиетилен с висока плътност PE100 и PE100RC.  Произвежданите ПЕ тръби са черни на цвят със сини или жълти линии или сини на цвят без линии, в зависимост от приложението им.
Този вид полиетилен е предназначен специално за производството на тръби под налягане. Характеризира се с много добра дългосрочна устойчивост на налягане, както и добрата еластичност на материала.
Полиетиленът се транспортира и съхранява в полиетиленови чували от по 25 кг., като по този начин се осъществява надеждното запазване на характеристиките на материала до момента на влагането в производството.

Екструдери

Екструдерът е мястото респ. машината, в която ПЕ гранулата се стапя и с помощта на шнек се уплътнява, за да може в пресовачната глава да и се придаде окончателната форма. Екструдерите за ПЕ, които ползваме в завода на „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в гр. Ботевград са производство на фирма „WEBBER” за малката линия и „CINCINNATI” за голямата линия.

Вана

Ваната е мястото, където меката тръба се охлажда рязко и приема окончателната си форма. Това се извършва в комбинация от вакуум и предварително охладена вода. В тази вана се монтира и последната част от екструзионното оборудване, така наречения „калибратор”. Калибраторът е инструмент с строго определен вътрешен диаметър, където тръбата „калибрирайки се”, получава и окончателния си външен диаметър.

Изтеглящо устройство и маркиране на тръбата

За да се осъществява процеса на производство на ПЕ тръбите е необходимо изтеглящо устройство, което работи в синхрон с екструдерите. Изтеглящото устройство е една от възможностите на оператора да променя дебелините на стените на произвежданите тръби.

Точно пред изтеглящото устройство е поставено и маркиращото устройство (принтер), който обозначава всяка тръба, изписвайки върху нея стандарта на който отговаря, дължината, налягането, производителя и датата на производство заедно със смяната. Всяка една тръба произведена в завода на „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е маркирана.

Трион

Охладената непрекъсната тръба се нарязва на зададената дължина на машината за планетарно рязане. Планетарният трионе модел на фирма SICA Италия за малката линия и IPM Италия за голямата линия.

Опаковане на готовата продукция

В зависимост от приложението и диаметъра на произвежданите тръби, те могат да се опаковат по няколко начина. Тръби с диаметър над 110мм се опаковат единствено на пръчки обикновено по 12 метра. За по малките диаметри в зависимост от желанието на клиента тръбите могат да бъдат отрязани и опаковани на 12 метра или на руло от 100 метра.

 

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори