PP суровина

Склад суровини


Фирма „ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРЯИ” ЕООД използва за суровина за производството на продуктите PRAGMA само полипропилен на сертифицирани производители и предназначен за производството на тръби (polypropylene coppo pipe grade).

Заради голямото количество материал, необходим за производството на двуслойните гофрирани полипропиленови тръби, същият се складира на открито на палети по 55 бр. чували всеки по 25 кг.

 Разопаковаща машина


Напълно автоматизираната линия за разопаковане на чувалите със суровина позволява с работата на само един работник да се подава необходимият за производството на двете линии материал. Работникът поставя суровината заедно с палета върху транспортната лента, като отстранява единствено покривното фолио (стреч или термосвиваемо). Включвайки машината в автоматичен режим, останалите действия се изпълняват от машината в следната последователност: палета със суровината се придвижва с помощта на транспортната лента под робота, оттам робота с помощта на куки взима най-горния ред чували (обикновено 5 бр.), повдига ги и ги разрязва с помощта на дискови ножове. Суровината попада във фуния за материала и с помощта на сгъстен въздух се подава в съответния силоз. Роботът продължава пътя си и пуска вече изпразнените чували в предвидената за тях „клетка”.

Инсталацията за разтоварване на суровината е модел HC G2 на фирма „LaborSave” и се състои от захранващ конвейр, инсталация пренасяне и разкъсване на чувалите, бункер за изсипване на суравината, кош за употребени полиетиленовите чували, електрически повдигач за празните палети, нагнетателна помпа с камера за транспортиране на суровината и ротационен разпределител за насочване на суровината към силозите за складиране на суровината. Празните полиетиленови чували се балират в инсталация за балиране на фирма „Welger” модел SB 1000.

Зареждането и балирането се обслужва от 1 работник. Техническите показатели на инсталацията за разтоварване на суровината (при доставка в полиетиленови чували торби по 25 кг на палети) са:

  • брой торби на час – 750 бр.;
  • производителност на инсталацията – 18,8 т/час.


Инсталацията може да работи с гранули, прахообразни материали и ситно нарязяни парчета. Техническите показатели на машината за балиране са:

  • производителност – до 0,75 т/час;
  • форма на балите: шир. 600 мм, височ. 375 мм и дължина 600-1200 мм
  • тегло на балата – до 55 кг;
  • плътност на балите – до 300 кг/м3;

Суровината е във вид на гранули с обемна плътност 900 кг/м3.

 

Силози и пневматичен транспорт

Силозите за суровината са с работен обем по 77 м3, като по този начин се гарантира непрекъснатостта на производствения процес.

 След като суровината е попаднала веднъж в силозите, тя се попада към производствената линия при необходимост с помощта на пневмотранспорт (виж conveyance.mpeg).

  1. Дозиране
  2. От силозите с РР суровината се транспортира до технологичните линии чрез смукателна система и тегловни дозатори се изсипват в екструдерите. Над всеки екструдер има по 3 бр. дозатори (два за материал от силозите и 1 бр. за оцветител).

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори