Тестване на полипропилен

„Пайплайф България” ЕООД произвежда тръбите Pragma изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА. Материалът за производството на канализационните тръби Pragma е полипропилен кополимер (PP-B). При този вид полипропилен при полимеризацията се добавя малко количество етилен, и се получава по-устойчив материал на натиск, удар и с по-висока химическа устойчивост от обикновения полипропилен.

Суровината за производството на Pragma тръбите се доставя от утвърдените фирми на международния пазар „Borealis” и „Ineos”. Тези фирми гарантират ПОСТОЯННО високо качество на суровината.  Всяка доставка на полипропилен е придружена със сертификат за качество от завода производител.

Доставеният полипропилен е винаги безцветен, което от своя страна е гаранция, че материалът е първичен. За да се получи желаното оцветяване на тръбата се използват оцветители (Master batches), които се използват в определени съотношения. Използваните цветове за Pragma тръбите са кафяв и сив и се доставят със сертификат за качество.

Полипропиленът се транспортира и съхранява в полиетиленови чували от по 25 кг., като по този начин се осъществява надеждното запазване на характеристиките на материала до момента на влагането в производството.

 

Изпитване на суровина
 

Суровината пристига в производствената база в Ботевград, заедно със сертификат за качество. Лабораторията получава този сертификат, след което взима 50 грама PP, и една част от него изпитва, а останалата част се съхранява за срок от шест месеца. Гранулираният полипропилен трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13476-3.

Полипропиленът се изпитва по следните показатели според този стандарт:

1. Индекс на течливост на стопилката /Melt mass-flow rate/

Индекс на течливост на стопилката показва термопластичността на материала при специфични температурни условия и натоварване. MFR зависи от дължината на молекулната верига. При гладкостенните тръби е нужна по-дълга верига и ниско MFR, докато при гофрираните тръби е обратното.

Според стандарт EN 13476-3 гофрираните тръби се класифицират като тип Б, е приложимо условие М, тоест изпитването се прави при 230˚С и 2,16 кг.

Условията и начинът на изпитване са подробно описани в стандарт ISO 1133. За изпитанието се използва специализиран уред за проверка на MFR на фирма SCITEQ.

След изпитанието на полипропиленовия гранулат, резултата трябва да е близък до посочената стойност в сертификата, и задължително да е под 1,5 g/10 min.
В случай, че тези условия не са спазени, НЕ СЕ ДОПУСКА разтоварването и използването на суровината.

2. Плътност на материала /Density/

Плътността и относителна плътност показват промените във физическата структура на материала, като се използват и за пресмятане на количеството материал нужно да запълни даден обем. Плътността на полипропилена е около 900 кг/м3.

В спецификацията на производителя на суровината винаги присъства каква е плътността на материала, който предлагат.

Изпитанието на плътността се извършва по стандарт ISO 1183. Според стандарта плътността може да се измерва по четири различни метода. Във фирмената лаборатория се работи по метода с пикнометър с обем 50ml. При този метод плътността се определя чрез използването на дестилирана вода и спирт. Температурата на изпитване е 23-27°C.
Везната необходима за измерването трябва да е с точност до 1.10-3 гр.
Масата на използваната проба трябва да бъде между 1 и 5гр.

Резултатите от изпитанието се записват върху сертификата, както и в дневника за лабораторни изпитвания.

Суровината от всяка партида се запазва за срок от шест месеца, за да може да се повтори опита при необходимост. На всяка проба се записва датата на доставката, видът на материала и резултата от индекса на стопилката.

Камионът със суровината се разтоварва чак след като лабораторията извърши всички изпитания, и подаде сигнал, че суровината е в съответствие с изискванията на стандарта и сертификата за качество.

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори