Тестване на полиетилен

„Пайплайф България” ЕООД произвежда полиетиленовите си тръбите изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА. Материалът за производството на полиетиленовите тръби за вода и газ е предварително оцветен Полиетилен с висока плътност (PE100).  Произвежданите ПЕ тръби са черни на цвят със сини или жълти линии или сини на цвят без линии, в зависимост от приложението им.

Този вид полиетилен е предназначен специално за производството на тръби под налягане. Характеризира се с много добра дългосрочна устойчивост на налягане, както и добрата еластичност на материала.

При използването на безцветен полиетилен и последващото му оцветяване по време на производството се получава лоша хомогенизация на материала, която е видима само под микроскоп. В следствие на лошата хомогенизация се влошават качествата на ПЕ тръбата. Това довежда до съществено намаляване живота на тръбата, както и потенциална възможност от спукването на тръбата. Съща така, такива тръби не могат да издържат лабораторните тестове за вътрешно хидростатично налягане и опън, които зависят най вече от използвания материал за производството на тръбата.

Пайплайф използва винаги само предварително оцветен от производителя на гранулат материал, с което се гарантира безпроблемната експлоатация, и дългият живот на тръбата. 

Суровината за производството на ПЕ тръбите се доставя от утвърдените фирми на международния пазар „Sabic”, “Borealis”, “Basell” и „Ineos”. Тези фирми гарантират ПОСТОЯННО високо качество на суровината.  Всяка доставка на полиетилен е придружена със сертификат за качество от завода производител.

Полиетиленът се транспортира и съхранява в полиетиленови чували от по 25 кг., като по този начин се осъществява надеждното запазване на характеристиките на материала до момента на влагането в производството.

 

Изпитване на суровина

Суровината пристига в производствената база в Ботевград, заедно със сертификат за качество. Лабораторията получава този сертификат, след което взима 50 грама PЕ, и една част от него изпитва, а останалата част се съхранява за срок от шест месеца. Гранулираният полиетилен трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 12201-1.

Полиетиленът се изпитва по следните показатели според този стандарт:

 

   1.  Индекс на течливост на стопилката /Melt mass-flow rate/

Индекс на течливост на стопилката показва термопластичността на материала при специфични температурни условия и натоварване. MFR зависи от дължината на молекулната верига. При гладкостенните тръби е нужна по-дълга верига и ниско MFR, докато при гофрираните тръби е обратното.

Според стандарт EN 12201-2 изпитването се прави при 190˚С и с 5 кг. натоварване.

Условията и начинът на изпитване са подробно описани в стандарт ISO 1133. За изпитанието се използва специализиран уред за проверка на MFR на фирма SCITEQ.

След изпитанието на полиетиленовия гранулат, резултата трябва да е близък до посочената стойност в сертификата, и задължително да е под 1,4 g/10 min.

В случай, че тези условия не са спазени, НЕ СЕ ДОПУСКА разтоварването и използването на суровината.

   2.  Плътност на материала /Density/

Плътността и относителна плътност показват промените във физическата структура на материала, като се използват и за пресмятане на количеството материал нужно да запълни даден обем. Плътността на полиетилена е около 960 кг/м3.

В спецификацията на производителя на суровината винаги присъства каква е плътността на материала, който предлагат.

Изпитанието на плътността се извършва по стандарт ISO 1183. Според стандарта плътността може да се измерва по четири различни метода. Във фирмената лаборатория се работи по метода с пикнометър с обем 50ml. При този метод плътността се определя чрез използването на дестилирана вода и спирт. Температурата на изпитване е 23-27°C.

Везната необходима за измерването трябва да е с точност до 1.10-3 гр.
Масата на използваната проба трябва да бъде между 1 и 5гр.

Резултатите от изпитанието се записват върху сертификата, както и в дневника за лабораторни изпитвания.

Суровината от всяка партида се запазва за срок от шест месеца, за да може да се повтори опита при необходимост. На всяка проба се записва датата на доставката, видът на материала и резултата от индекса на стопилката.

Камионът със суровината се разтоварва чак след като лабораторията извърши всички изпитания, и подаде сигнал, че суровината е в съответствие с изискванията на стандарта и сертификата за качество.

 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори