Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Мазниноуловители – тип FatBox - NEO

Мазниноуловителите  са предназначени за отделяне и задържане на животински и растителни мазнини и масла. При попадането на такива мазнини канализацията се образуват налепи, които запушват канализацията а и са предпоставка за появяването на неприятни миризми и паразити. В повечето страни към всички ресторанти и предприятия за преработка на храни има изисквания да се монтират такива мазниноуловители,  така че мазните материали да се отделят от отпадните води преди да преминат в канализациите за обществено ползване. Малкия лекоподвижен мазниноуловител на Пайплайф може да се монтира под кухненските мивки, след отточната тръба или отстрани.

Предназначение и предимства:

  • Отделя растителни и животински мазнини от отпадната вода.
  • Съответства на стандарт БДС EN1825.
  • Малки габарити.
  • Лесен монтаж.
  • Ниска цена и дълъг експлоатационен живот.
  • 100% гарантирана водоплътност и липса на миризми.
  • Лесно почистване.

Още информация

Malak_mazninoul