Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Резервоари за условно чисти и питейни води - тип Eco-T

Резервоари за условно чисти води - тип Eco-T и ECO-TR


Пластмасовите резервоари са предназначени за събиране и съхранение на условно чисти атмосферни и отпадачни води, както и за редица други приложения. Резервоарите са произведени от пластмаса която не корозира и е устойчива на агресивна среда. Резервоарите биват три типа:

 • Eco –T и Eco-TR – произведени са от материал полиетилен (PE)по ротационна технология, т.е. безшевни са, оребрени с дебелина на стената ≥ 12 мм.;
 • Eco-TPV – използват се за вертикален монтаж, при високи подпочвени води. Позволяват свободно стоящ монтаж, както и подземен монтаж. Подсилена конструкция на кожуха-товароносимост до 40 тона;
 • Eco-TP – използват се за хоризонтален  монтаж, при високи подпочвени води. Позволяват свободно стоящ монтаж, както и подземен монтаж. Подсилена конструкция на кожуха-товароносимост до 40 тона;


Забележка
: В случай на свободностоящо приложение, резервоарите да се монтират в затворени помещения . В случай на открит монтаж- свободностоящ да бъдат покрити, така че да не се излагат на пряка слънчева светлина.

 

Резервоари за питейна вода - тип Eco-T и ECO-TRdr

Резервоарите тип Т и тип TR са произведени от полиетилен, първична сертифицирана суровина за питейни води. Резервоарите могат да бъдат снабдени с входове и изход с различни диаметри и на различна височина в зависимост от условията на проекта.

 • Резервоари за питейни води от полиетилен, предназначени за вкопаване (подземен монтаж).
 • Резервоарите тип T и тип TR не могат да бъдат свободно стоящи!
 • Полагането на резервоарите трябва да се изпълни съгласно конструктивен план.

Предназначение и предимства:

 • Широко предназначение както за битови, промишлени и селскостопански нужди.
 • Висока износоустойчивост и устойчивост на корозия.
 • Ниска цена и ниски експлоатационни разходи.
 • Широка гама с възможност за доработки по заявка на клиента.
 • Лесен монтаж и дълъг експлоатационен живот.

 

Още информация

tankECOT