Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

SANDBOX

Пясъкозадържател


Пясъкозадържателят се използва за  улавяне и задържане  на едри утаими механични примеси (пясък и др. инертни материали)
Там, където високата концентрация на едри механични примеси би довела до натрупване на наноси в  канализационната мрежа или в по следващите ги пречиствателни съоръжения. Монтира се за да се осигури нормална работа на канализацията, пречиствателни станции, мазнино и маслоуловители.

Предназначение и предимства:

  • Улавя и задържа пясък и други инертни материали.
  • Съответства на стандарт DIN 4040 и DIN4041.
  • Лесен монтаж.
  • Ниска цена и дълъг експлоатационен живот.
  • 100% гарантирана водоплътност.
  • Лесно почистване.

Още информация