Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Изпитване на напорни водопроводни тръби за пренос на вода от полиетилен 100 тип AquaLife

Изпитание на тръбите по време на производството

Готовите тръби се изпитват според изискванията на стандарт БДС EN 12201-2.

По стандарт БДС EN 12201-2 изпитването на тръбите на линията (online test) трябва да се извършва на всеки 8 часа. Ръководството на Пайплайф България взе решение тези изпитвания да се правят на всеки 2 часа, с което се свежда до минимум производството на нестандартни тръби. Лабораторните специалисти изпитват на линията произвежданите тръби, по следните показатели:

      1.    Външен вид на тръбите

Вътрешната и външната повърхност на тръбите, трябва да са гладки. Тръбите внимателно се оглеждат за шупли, дупки и други нежелани ефекти по повърхността на тръбата.

Тръбите  трябва да бъдат черни или сини на цвят.

Обръща се внимание и на обозначението, което трябва да бъде вярно и четливо без увеличение.

      2.    Размери и толеранси

Основните геометрични характеристики са включени в стандарт БДС EN 12201-2. Правилните размери и толеранси ни уверяват в това, че всички елементи на системата са еднакви, пасват един на друг и тази връзка ни дава възможността да се сглобят по подходящо най-добрия начин.

За измерването на размерите на тръбите се използва специално лабораторно оборудване в съответствие с изискванията на ISO 3126. Лабораторното оборудване е калибрирано.
 


Параметрите определении съгласно стандарта са: дебелината на стената, външния диаметър, овалността, дължината на тръбата и теглото (на 1 метър дължина). Независимо от диаметъра, стандарта определя дебелината на стените на тръбите.

В случай, че при някой от показателите се установят стойности извън пределно допустимите норми, произведените некачествени тръби се маркират с червен стикер и се бракуват. Операторът на линията веднага променя параметрите на производствената линия за подобряване на изделията.

Изпитание на тръбите в лабораторията

В лабораторията се изпитва всяка партида тръби според изискванията на стандарт БДС EN 12201-2. В случай, че дадена партида продължи повече от една седмица, произведените тръби се изпитват минимум един път седмично. В случай, че дадена партида не отговаря на стандарта по някой от показателите, тя се обявява като нестандартна и не се допуска до продажби. Стандарт БДС EN 12201-2 изисква изпитването по следните физико-механични показатели:

      1.    Хидростатична якост

Хидростатичната якост се измерва във вани пълни с вода при температура на водата  20°С и 80°С. При изпитването в уловие на 20°С тестовите парчета престояват във ваната 100 часа. При изпитването на 80°С тестовите парчета престояват 165 часа или 1000 часа. Производствения контрол на хидростатична якост се извършва при температура 80°С за време 165 часа. Изпитването се извършва по стандарт EN 921. Подготвят се три тестови парчета, като се затварят със тапи от двете страни и се пълнят с вода. Тестовите парчета се поставят във ваната при желаната температура и им се подава налягане в зависимост от материала. Тестово изпитване на хидростатична якост при 80°C за 165h и тангенциално налягане (PE40=2,5MPa, PE63=3,5MPa, PE80=4,5MPa, PE100=5,4MPa). Останалите две изпитвания при 20°С и 80°С (1000 часа) се правят веднъж годишно във външна лаборатoрия. Изпитването на пробите трябва да се извърши 15 часа след производството им.
 


      2.    Удължаване при скъсване

В стандарт EN12201-2 са посочени изискванията за това изпитване. Всяко едно тестово парче трябва да претърпи удължение минимум 350%.

Методологията на изпитването е описана в стандарт ISO 6259-1.


Протоколи от изпитание

Резултатите от изпитанието на тръбите в лабораторията се записват в Дневника за лабораторни изпитвания.
 


Резултатите от изпитанието на тръбите по време на производството се записват в Протокола за измерване на линейните размери и теглото.
 


В процесите на производство Пайплайф спазва стриктно всички показатели посочени в  стандартите. Продукцията която се произвежда е под непрекъснат контрол – гаранция за всички наши клиенти, че стоките с нашата марка  са сигурни и надеждни.
На клиентите се издава общ протокол от изпитване за всяка партида.

За по-голяма сигурност ние препоръчваме на всички клиенти да изискват от своите производители такива тест протоколи от които да става ясно-какво суровина се използва и какви реално са показателите на всяка партида готовата продукция.
 

mother_and_daughter