Маслоуловители- тип OilBox

Защо ни е маслоуловител?

Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните води се осъществява в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители. Маслоуловителите предотвратяват:

 • замърсяване на отпадните води
 • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух
 • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника
 • Дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).

 

 

Приложение

 • гаражи, автосервизи, автомивки
 • бензиностанции
 • производствени цехове
 • пътища и паркинги

Предимства на Oilbox

 • Съответства на изискванията на стандарт БДС EN 858.
 • Гарантирани параметри на изходящия флуид.
 • Гарантирана 100% водоплътност.
 • Проста конструкция и малки размери.
 • Голям капацитет и лесно почистване.
 • Цялостно решение
 • Дълъг и икономичен експлоатационен живот.
 • Широка гама в зависимост от нуждите вкючително и варианти с байпас и с филтри.
 • Широко приложение.

Спецификация

КЛАС I

 •  Клас I - с коалисцентен филтър тип CNS

Посредством коалисцентни филтри малките капки на нефтопродуктите се слепват (агрегират), което улеснява тяхното по-бързо отделяне (изплуване), а друга част полепват по филтъра – адсорбция.
Коалисцентният филтър е изграден от полипропиленови плочи тип пчелна пита. Работи на принципа на уедряване на частиците масло за по-бързото им изплуване на повърхността.
Почистват се с пароструйка под налягане.
Дълъг експлоатационен живот - 50 години!

 • Клас I – с порест филтър тип FNS –

Mаслата се задържат посредством порест филтър – представлява полипропиленова „гъба". Работи на същия принцип като коалисцентния филтър, но тук освен принципа на уголемяване на капките масло, работи и принципа на филтриране (поради малките пори на гъбата).
Порестия филтър е предвиден за лесен демонтаж и подмяна с нов. Смяната на филтъра се налага, когато в следствие на запушване на порите нивото в сепаратора се подприщи. При запушването на филтъра няма опасност от изливане на масла в канализацията.
Лесна и безпроблемна експлоатация!

КЛАС II

 • Клас II - гравитационни – тип NS

Под действието на гравитацията по-леките от водата примеси (масла, мазнини и нефтопродукти) под действието на подемната сила се отделят на повърхността.

Система - ProPass (ByPass)

ProPass - система от шахти и тръби която дава възможност 10% от максималното водно количество да преминава през маслоуловителя.
Първите 5 минути са най-важни за да се уловят най-мръсните води и след това приемаме, че водите са условно чисти и не е нужно да минават през сепаратора за масла.
Предимствата на системата ProPass:

 •  в сравнение с останалите системи за байпас, системата ProPass може да се ревизира на входа и на изхода!
 • Събирателната шахта на изхода служи и като точка за вземане на проби, задължителна за мониторинг от съответните институции.

      

 

 MINIBOX - маслоуловител КЛАС I с     порест филтър
 OILBOX-FNS1.5-SL62-pump-TPV –


състои се от подредени в последователност: - калоуловител, маслоуловител и помпена шахата с дренажна помпа
Сепараторите FNS1.5 във вариантите със сепаратор за твърди частици (60 л) и помпа след сепаратора за масла са специално изработени за гаражи, след улавянето на водите от рампи. Изключително предимство са техните размери - могат да бъдат монтирани допълнително след като се предвиди- отвор в плочата.

 • Маслата изплуват на повърхността, защото имат по-малка плътност от тази на водата. Отделят се със скорост минимум 4 мм/с.  Колкото по-ниска е скоростта на протичане, толкова по-малко количество масло ще остане във водата.

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

Свързани продукти

reservoir

Резервоари

Ecobox

Модулна пречиствателна станция ECOBOX

Мазниноуловител

Мазниноуловител Fatbox

sandbox

Пясъкозадържател Sandbox

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!