Трислойни канализационни тръби от полипропилен – тип PP Master

Какво е PP Master?

PP Master е трислойна канализационна системи от полипропилен. Това е напълно нова технология и нови системи канализационни тръби, представящи значителна крачка в бъдещето. PP Master поставя нов стандарт в изграждането на отводнителни системи (канализация). Тези системи предлагат изключително висок клас нас твърдост SN16 ( ≥ 16[кN/m2]).
Въпреки високия клас на твърдост системите PP Master имат много малка маса. В това се корени максималната икономичност при транспорта и монтажа на този вид тръби.

 

PP Master sewage pipe product picture
PP Master Rohre auf Baustelle
Sectional Drawing PP MASTER Sewage pipe
layer structure PP MASTER

Характеристики

 Материал  PP Полипропилен
Цвят  кафяв
Външен диаметър (OD)/DN 150, 200, 250, 300, 400, 500
Външен диаметър (OD)/ ø 160, 200, 250, 315, 400, 500
Дължина на тръбата (mm) 1000; 3000; 6000
Коравина на пръстена Sn8/SN10; SN ≥12kN/m2, SN ≥16kN/m2

Материал

От десетилетия полипропилена е доказан пластмасов материал, който все повече се използва в последните години. Нарасналата употреба на този материал е довела до разработване на нови типове полипропилен, чийто свойства се използват за различни случаи.

Производство

Системите PP Master изискват високо развита нова производствена технология, която се осъществява чрез метода на многослойна екструзия.

Стандарт

Цялостната система PP-Master от тръби и фитинги се произвежда и изпитва по изискванията на австрийския стандарт ONR 20513 на ÖNORM.

 

Трислойна технология

Канализационните тръби PP Master се произвеждат на принципа на многослойната екструзия и се състоят от три слоя. В резултат на използването на подходящи типове полипропилен и на най-съвременните производствени технологии тези три слоя идеално хармонират един върху друг.

  • Външният слой се състои от полипропилен с пълнеж от минерални вещества. Има висока еластичност висока твърдост на горната повърхност, което придава голяма устойчивост срещу проникване на чужди тела в стената на тръбата
  • Средният слой е конструиран като „абсорбционен слой” и има много висока устойчивост на удар и при много ниски температури.
  • Вътрешният слой се произвежда също от допълнително разработен полипропилен и има висока химична и термична устойчивост, както и изключителна издръжливост на износване. Гладката повърхност на този слой гарантира добър проток.

Твърдост

Системата PP Master има номинална пръстеновидна якост SN=8kN/m2, SN=12kN/m2, а вече и SN=16kN/m2!Тази якост се постига от една страна чрез трислойна конструкция, а от друга страна чрез използването модифициран полипропилен. Въпреки голямата якост системата РР Master е достатъчно еластична да понесе всички напрежения вследствие на деформация.

*Тръбите класифицирани като SN8 реално са с клас на твърдост дори по-голям от SN≥10kN/m², но поради изискванията за класификацията според стандарта биват записани като SN8.

Деформация

Максимално допустимите деформации промените на размерите на канализационните тръби PP Master възлизат на:

  • В обичайни ситуации, след натоварвания и монтажни условия <6%
  • При специални ситуации, след тежки монтажни условия ≤ 8%
  • При специални ситуации, след значително слягане на почвата ≤ 15%

Еластичност

Еластичността е едно от основните предимства на PP Master. Канализационните тръби могат да променят формата си при това натоварването не се поема от самата тръба. Тръбата ги понася към околната среда за разлика от класическите тръби.
Деформацията преди всичко се появява след слягането на почвата, както и във връзка с нейното движение.

Опита показва, че слягането спира след две години. През този период напрежения релаксират чрез деформация на тръбите. Тогава самата тръба лежи в почвата без напрежение, за разлика от класическите твърди тръби, които не успяват да пренесат напрежението.

Химична устойчивост

Системата канализационни тръби PP Master има високо ниво на устойчивост към агресивни съединения, които съдържат отпадни води, преди всичко промишлени.

 

Устойчивост на износване

Трислойната система на PP Master ги прави устойчиви на износване. Технологията гарантира изключителна дълготрайност на тази система от канализационни тръби при отвеждане на отпадни води, които по принцип имат голяма проточна скорост и значително допълнително натоварване на материала, което от своя страна причинява износване (пясък, чакъл, отломки).

 

Устойчивост на удар

При транспорт, разтоварването, складирането и работата канализационните тръби са подложени на удари. Точно заради това устойчивостта на удар е от изключително голямо значение. Знака ‘леден кристал”, отбелязан на повърхността на тръбата, означава, че тази система е изпитана и подходяща за полагане дори и при температура под 10о С.

 

Водонепропускливост

Основно изискване за канализационните тръби е те да бъдат напълно и трайно водонепропускливи, както по вътрешната така и по външната си повърхност.
 
Системите PP Master остават водонепропусклива дори при:

  • голямо натоварване на горната повърхност и при малки монтажни дълбочини
  • лош основен слой (подложка)
  • неравномерно трамбоване на горния слой
 

 

Трайност

Очакваната трайност, а заедно с това и икономичността, заедно с водонепропускливостта, са решаващи критерии за всяка обществена отводнителна система. В резултат на положителните производствени характеристики от канализационните системи PP Master се очаква трайност от повече от 100 години.

Системата PP Master съдържа пълен набор от тръби и фасонни части. Основно предимство на тръбите и фасонните части са специално формуваните (модифицирани) удължени входни муфи с вграден уплътняващ пръстен от синтетичен каучук и допълнителен червен пръстен предпазващ уплътнителния пръстен от измятане и измъкване при вкарване на една тръба в друга.

Приложение

Системите PP Master са предназначени за изграждане на обществени и жилищни канализации, навсякъде, където има нужда от предимства на пластмасовия термоматериал и от изпълнение на високи изисквания за изключителна твърдост.

Околната среда

В днешно време защитата на околната среда изисква използването на водонепропускливи отводнителни системи, за да не попадат отпадните води в почвата и за да не я замърсяват, а от друга страна при монтажа на отводнителните системи се изисква използването на материали, които отговарят на екологичните критерии и могат да се рециклират.

Полипропиленът изпълнява и двата критерия.
Затова производството на суровини, както и тяхната преработка и финалните продукти, в екологично отношение са безупречни. Полипропиленът няма халогенни съединения, нито пък тежки метали и може напълно да се рециклира.

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори