Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Водомерна шахта тип PRO-WM

Водомерна шахта PRO-WM на Pipelife е високо качествен продукт с водомерен възел съгласно:

НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г., Чл.29, (т.1, 2, 3, 4 и 5) с водомер Q – 5.0 м3

 

!!! Водомерната шахта е получила одобрението на инспекционните дружества експлоатиращи водоснабдителните мрежи в страната и отговаря на всички изисквания за инспекция, експлоатация и поддръжка.

Предимствата на конструкцията на PRO-WM:

  • Два варианта на капака

        - Фиксираният капак е от РР е лек и е удобен за бърза и лесна ревизия
        - Телескопичния капак е с клас на натоварване А15, B125, C250 и D400 и може да се положи и в зони с трафик където това се налага – паркинги, гаражи и др.

  • Изключителна здравина
  • Лесна корекция на височината
  • Бърз и лесен монтаж

Предимствата при експлоатацията съгласно НЕРЕДБА №4, Чл.29

  • Лесен достъп до водомера
  • Лесен монтаж и демонтаж на водомера
  • Спазени са минималните прави участъци преди и след водомера
  • Единствения разглобяем елемент това е водомера
  • В най-високата точка е монтиран лесен за обслужване ръчен обезвъздушител

Номенклатура

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Още информация

Pic_7