Гладкостенна PVC тръбна система за инфраструктурна канализация тип QUANTUM

Какво е PVC QUANTUM?

Системата QUANTUM съчетава отличната якост на поливинилхлорида (PVC) и дългогодишния опит, научни изследвания и развитие в компанията Pipelife. Това е една от най-модерните канализационни системи!

PVC Quantum е трислойна, гладкостенна система от поливинилхлорид за инфраструктурна канализация отговаряща на спецификация STO-AO 224-136/2009.

Master3

Характеристики

 Материал  PVC Поливинилхлорид
Цвят  кафяв
Външен диаметър (OD/DN) 160, 200, 250, 315, 400
Дължина на тръбата (mm) 1000; 3000; 6000
Коравина на пръстена SN ≥12kN/m2

Предназначение

Съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.

Производство

PVC Quantum се произвежда по метода на многослойната екструзия. Всички слоеве на PVC Quantum са компактни!Муфата е интегрирана от същия материал като тръбата – неразделна част от нея. Съвместима е по външен диаметър с всички гладкостенни тръби за канализационни системи.

Системата се произвежда по спецификация STO-AO 224-136/2009

Номинална якост на пръстена (SN)

Системата PVC Quantum се произвежда с номинална пръстенова якост SN≥12kN/m2. Въпреки голямата якост PVC Quantum е достатъчно еластична да понесе всички напрежения вследствие на деформация.

Подсилен уплътнителен пръстен

В муфата има еластичен пръстен с два уплътнителни ръба. Той е защитен от повреди и UV въздействия. Надеждно уплътняване е застраховано от допълнитекен пластмасов армировъчен пръстен. Това възпрепятства падане или измятане по време на транспорт или инсталация. Пръстенът може да бъде изваден при почистване.

Вътрешна маркировка

Вътрешната маркировка върху всяка тръба увеличава сигурността - най-важните параметри на тръбите са достъпни при видео контрол от вътрешната страна на тръбата. Това дава възможност за проверка дали тръбите не са били заменени с по-евтини или по-малко качествени случайно или умишлено при изграждане на канализацията.

Устойчивост

Високата устойчивост на удар на QUANTUM позволява полагане дори при -10°C. Тръбите са маркирани със знака „леден кристал“ съгласно EN 1401.

Тръбите могат да бъдат използвани за пренос на топла вода max. 60°C

Тръбите QUANTUM и техните уплътнителни пръстени са устойчиви на pH 2 ÷ 13 (киселини и основи), устойчиви са на много органични съединения (с изключение на ацетон и толуен).

Околната среда

В днешно време защитата на околната среда изисква използването на водонепропускливи отводнителни системи, за да не попадат отпадните води в почвата и за да не я замърсяват, а от друга страна при монтажа на отводнителните системи се изисква използването на материали, които отговарят на екологичните критерии и могат да се рециклират. Поливинилхлоридът изпълнява и двата критерия.

Затова производството на суровини, както и тяхната преработка и финалните продукти, в екологично отношение са безупречни. Поливинилхлоридът няма халогенни съединения, нито пък тежки метали и може напълно да се рециклира.

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори