Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Двуслойни профилирани дренажни тръби-тип Pragma DR

Двуслойните профилирани отвън и гладки отвътре дренажни тръби от PP тип R2 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и профилирана външна структура/повърхност съгласно стандарт EN 13476 -3 и DIN 4262-1.

Характеристики

По специална заявка на клиента могат да се доставят двуслойни гофрирани тръби PRAGMA-DR SN=10 kN/m², SN=12 kN/m² и SN=16 kN/m², както и диаметри от DN/ID500 до DN/ID1000

Конструкция на стената

Дренажната тръба Pragma DR е с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност (Съгласно БДС EN 13476-3). Този тип конструкция на стената редуцира теглото на тръбата в сравнение с компактните тръби и същевременно чрез външната оребрена повърхност позволява достигането на висок клас на натоварване на напречният пръстен до 16kN/m².

Тръбите Pragma DR се произвеждат с ефективна дължина 6 м. и ротационно заварена муфа, неразделна част от тръбата. Връзката между тръбите е на муфа и уплътнителен пръстен.

Тази връзка позволява съвместимост на дренажната система тип Pragma DR с тръбите и фитингите по външен диаметър (до DN/OD400) при канализационните системи тип PRAGMA , тип PVC KG и тип PP МАSTER. Тръбите са съвместими и със всички инспекционни шахти тип PRAKTO и ревизионни шахти тип PRO на фирма Pipelife.

Двуслойни профилирани дренажни тръби – тип ECO Corr

Двуслойните профилирани отвън и гладки отвътре дренажни тръби от PE тип R2 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и профилирана външна структура/повърхност.

Характеристики

*По заявка на клиента могат да се доставят тръби DN/OD250, DN/OD 315, DN/OD 400, DN/ID500, DN/ID 600, DN/ID 800 и DN/ID1000 – 400kg/m2

Проектиране и приложение

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

Типове перфорация

Водата е в течно агрегатно състояние се придвижва в почвата по два начина - гравитачно, под въздействие на теглото си отгоре надолу, и капилярно, под въздействието на капилярни сили, движейки се навсякъде, където има празнини с капилярни размери. Това обуславя и ориентацията на прорезите (типа перфорация) при полагането на тръбата.


Дренажните тръби от РР са перфорирани с отвор и на 220°

По заявка на клиента могат да се доставят тръби с перфорация тип TP или MP

Геометрия на перфорацията

  • Перфорацията на двуслойните профиларани дренажни тръби е с форма на ПРОЦЕПИ

Геотекстил

Препоръчва се поради няколко причини:

  •  Предпазва дренажната система от навлизане в нея на частици пясък или чакъл;
  •  Разделя чакъла от заобикаляща почва и помага на чакъла да запази положението и изчислителната си носеща способност през целия експлоатационен живот;
  •  Осигурява добра функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот на системата.

Още информация

Pragma_pic_1
space_0390
Pragma_pic_4