Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Еднослойни гладки дренажни тръби – тип PE100

Еднослойните гладки отвън и отвътре дренажни тръби от PE100 тип R3 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и гладка външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

Характеристики

По специална заявка на клиента могат да се доставят еднослойни дренажни тръби от DN90 до DN400 - PN6 (SN5) и PN16 (SN91)

Конструкция на стената

Дренажната тръба PE100 е с гладка вътрешна и външна  повърхност.

Тръбите  от PE100 се произвеждат с ефективна  дължина 12m. Връзката между тръбите се осъществява посредством челна заварка или чрез фитинг на електофузионна заварка.

Тръбите се произвеждат по външен диаметър, което позволява съвместимост на дренажната система  с тръбите и фитингите  по външен диаметър от дренажни и канализационните системи тип PVC-DR-KG, тип PRAGMA , тип PVC KG и тип PP Master. Тръбите са съвместими и със всички инспекционни шахти тип PRAKTO и ревизионни шахти тип PRO на фирма Pipelife

Проектиране и приложение

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

Типове перфорация

Водата е в течно агрегатно състояние се придвижва в почвата по два начина - гравитачно, под въздействие на теглото си отгоре надолу, и капилярно, под въздействието на капилярни сили, движейки се навсякъде, където има празнини с капилярни размери. Това обуславя и ориентацията на прорезите (типа перфорация) при полагането на тръбата.

Дренажните тръби от РE100 са перфорирани с отвор и на 220°

По заявка на клиента могат да се доставят тръби с перфорация тип TP или MP

Геотекстил

Препоръчва се поради няколко причини:

  • Предпазва дренажната система от навлизане в нея на частици пясък или чакъл;
  • Разделя чакъла от заобикаляща почва и помага на чакъла да запази положението и изчислителната си носеща способност през целия експлоатационен живот;
  • Осигурява добра функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот на системата.

Примерно приложение на дренажните системи

Още информация

Pic_1