Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Еднослойни гладки дренажни тръби – тип PVC DR KG

Характеристики

Еднослойните гладки отвън и отвътре дренажни тръби от PVC-U тип R3 – с кръгла форма в напречен разрез, с гладка вътрешна и гладка външна структура/повърхност съгласно стандарт DIN 4262-1

Конструкция на стената

Дренажната тръба PVC DR KG е с гладка вътрешна и външна повърхност.

Тръбите PVC DR KG се произвеждат с ефективна дължина 5 и 6m и муфа, неразделна част от тръбата. Връзката между тръбите е на муфа и уплътнителен пръстен.

Тази връзка позволява съвместимост на дренажната система тип PVC-DR-KG с тръбите и фитингите по външен диаметър при канализационните системи тип PRAGMA , тип PVC KG и тип PP Master. Тръбите са съвместими и със всички инспекционни шахти тип PRAKTO и ревизионни шахти тип PRO на фирма Pipelife

Проектиране и приложение

Двуслойни гофрирани и еднослойни тръби – тип R2 и R3 се препоръчват за дрениране на сгради, магистрали, улици, летища, паркинги, при изграждане на депа за отпадъци и др. Максимална дълбочина на полагане до 6m.

Типове перфорация

Водата е в течно агрегатно състояние се придвижва в почвата по два начина - гравитачно, под въздействие на теглото си отгоре надолу, и капилярно, под въздействието на капилярни сили, движейки се навсякъде, където има празнини с капилярни размери. Това обуславя и ориентацията на прорезите (типа перфорация) при полагането на тръбата.


Дренажните тръби от РVC-U са перфорирани с отвор и на 220°

По заявка на клиента могат да се доставят тръби с перфорация тип TP или MP

Геометрия на перфорацията

  • Перфорацията на еднослойните гладки дренажни тръби тип PVC е с форма на ПРОЦЕПИ

Геотекстил

Препоръчва се поради няколко причини:

  •  Предпазва дренажната система от навлизане в нея на частици пясък или чакъл;
  •  Разделя чакъла от заобикаляща почва и помага на чакъла да запази положението и изчислителната си носеща способност през целия експлоатационен живот;
  • Осигурява добра функционалност и гарантира дълъг експлоатационен живот на системата.

Още информация

Pic_1