Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дренажни блокчета – тип StormBox I

Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата. Дъждовните води, събрани от твърди повърхности, напр. от покриви, улици, паркинги, площади и зелени площи, се отвеждат чрез водосточни тръби и отливни тръби към кладенци с утайник, а след това към дренажни кутии.

Характеристики

Дъждовни води

Развитието на цивилизацията е причина, че особено в градските агломерации, дъждовните води изтичат от твърди плътни повърхности /покриви, улици и паркинги/ директно към дъждовната канализация или към общата. В случай, когато дъждовните води се отправят към пречиствателна станция, това води до допълнително претоварване на станцията /намаляване на ефективността/ и до увеличаване на разходите за пречистване. Отвеждането на дъждовните води до канализация води до увеличаване размера на диаметъра на тръбите /ненужно увеличаване/ и значителен ръст на разходи свързани с тяхното производство. Приема се, че около 80% от дъждовните води се вливат към системата на дъждовната канализация и водни потоци. Тази ситуация може да бъде поправена чрез построяване на ретенционни или ретенционно-дренажни резервоари. Доброто стопанисване на дъждовните води на мястото на възникването им може да намали последствията от евентуални наводнения.

Защо си струва да се прави дренаж на дъждовните води?

Водата като една от естествените суровини няма свой аналог. Условията в Полша касаещи достъпността до водата, количеството на атмосферните валежи за година, както и много голямата променливост на температурата и размера на валежи са по-лоши отколкото в повечето страни от Западна Европа. Променливите климатични условия и аномалии са причина, че по време на големи валежи и топене на снеговете има излишък на вода, както и дефицит на вода по време на суша. Препоръчва се събирането на дъждовните води в мястото на валежа след което, в зависимост от потребностите, те се оцеждат в почвата или складират. Дъждовните води като се инфилтрират към по-дълбоките подпочвени слоеве се подновяват, като по този начин увеличават ресурсите от подпочвените води. Отвеждането на дъждовните води в почвата не се свързва с допълнителните такси за отвеждане на водите в канализационната мрежа. Освен чисто икономическото измерение можем да увеличаваме малката ретенция чрез инфилтриране на подпочвените води и като ги ползваме например за напояване на зелените площи, за почистване, за изплакване като технологична вода в промишлеността и услугите.

Качества на дренажните блокчета STORMBOX

 • Една от най-високите издръжливости
 • Най-изгодно на пазара съотношение между тегло и издръжливост
 • Висока водна вместимост нето 206 литра
 • Висока вместимост на складиране 95,5%
 • Възможност за последователно променящо се подреждане (като тухли)
 • Висока активна повърхност на отворите повече от 50%
 • Възможност за свързване на проводи /dn ?/ до 110, 125, 160 и 200 мм
 • 8 инспекционни отвора в страничните и горните стени (6 отвора в страничните стени и 2 в горната част)
 • Възможност за разрязване на половина и модулно свързване
 • Ниско тегло,само 8 кг
 • Лесно монтиране
 • Малката височина прави възможно монтирането им при високо ниво на почвени води
 • Редуциране на разходите за стопанисване на дъждовните води
 • Хоризонтален и вертикален дренаж

Структура на дренажните блокчета STORMBOX

STORMBOX (без дъно) има 5 странични стени.Вътре в кутията се намират вертикални укрепващи ребра, които се свързват чрез ключалки със съответните отвори в дъното. В страничните стени на кутията се намират отвори за включване към мрежа за дъждовна канализация, към вентилационни тръбни и изплакващо-контролни свръзки с диаметри 110, 125 и 160 мм. 
Блокчетата има 2 инспекционни отвори в горната част с диаметър 110, 160 или 200 мм, благодарение на които има постоянен достъп до вътрешността. Кутията има също по 2 инспекционни отвора в предната и задната част и по 1 отвор в страничните стени. Общо кутията има до 8 (!) инспекционни отвори. Специалните вертикални и странични укрепвания на конструкцията на кутия STORMBOX обезпечават много голяма издръжливост при едновременно спазване на много голяма свободна повърхност – вместимост на складиране е до 95,5%.

Монтаж на модулите на дренажни блокчета STORMBOX

Дренажните блокчета се свързват в модули хоризонтално и вертикално, до нужните размери (големината на модула зависи главно от големината на отводняваната повърхност и от степента на пропускливостта на почвата). Неголемите размери на кутиите правят възможно образуването на модули с различна големина. Обикновено се ползват последователни и последователно-паралелни системи. 
Блокчетата STORMBOX имат изключителна структура, която е предпоставка за образуване на последователно-паралелни променливи системи. Такова решение, което прилича на подреждането на тухли, дава по-голяма стабилност на високите, дори до 10 слоя, кутии. 
Дъното на кутиите се поставя само в долния слой, останалите кутии не изискват дъно. Кутиите с дъно се свързват посредством ключалки от PP-B. 
За свръзка са необходими 8 ключалки (максимално могат да бъдат 12). Мястото на свръзките е обозначено с надпис „CLIP”.

Тук можете да изчислите необходимите скоби за монтаж на Stormbox!

Още информация

 

Stormbox6
Stormbox8