Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Канализационни тръби от PVC-U- тип PVC- KG

Защо да използваме трислойна тръбна система?

Тръбните системи PVC KG се отличават със своята специфична структура изградена от вътрешен и външен гладък слой и междинен слой от пенообразен поливинилхлорид. Тази структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло, да се постигне необходимата напречна коравина на пръстена (SN≥4 kN/m2, SN≥8 kN/m2  съгласно БДС ISO 9969).
Уникалното на структурата е, че гарантира висока еластичност на пръстена и устойчивост на динамични и статични натоварвания.

Защо непластифициран поливинилхлорид?

Непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) придава по-голяма твърдост и здравина на изделието и намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във водата, каквото се наблюдава при пластифицираният поливинилхлорид, при който част от пластификаторите могат да попаднат във водата и оттам да замърсят допълнително околната среда. Ето защо непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) е естественият избор при направата на тръби за инфраструктурна канализация от поливинилхлорид.

Производство в Ботевград на коекструдирани, трислойни, гладкостенни PVC-KG тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

Монтаж на тръбна система PVC KG


  тръба PVC KG                Разклонител PVC KG           тръба PVC KG     тръба Pragma®              Монтажен пръстен с      тръба PVC KG
                                                     уплътнител


      тръба PVC KG                  PVC-U PVC KG             тръба Pragma®
                                              Адаптор към PVCИзвадете гуменото уплътнение от жлеба на муфата. Почистете със сух парцал гуменото уплътнение и жлеба на муфата. Поставете обратно уплътнението в  мyфата. Намажете  немуфирания край на тръбата със специално смазочно средство.

Предварително маркирайте мястото, до което тръбата трябва да влезне в муфата. След това внимателно вкарайте тръбата в муфата с постъпателно въртеливо движение.

При по-големи диаметри или дължини на тръбите, може да се наложи прибутване с лостов инструмент. В този случай поставете дървено трупче в муфата, за да се избегне прекият контакт с лоста и евентуалното й счупване.

Рязане на тръбите PVC KG. Скосяване на немуфирания край на скъсената част


Рязане на тръбата.

Тръбата може да се
отреже с ръчен
трион или режеща

машина. Преди рязане
укрепете стабилно

тръбата.


Немуфираният край
на скъсената тръба,
трябва да се скоси
под ъгъл от 15°, за
да прилепне добре
по вътрешната
страна на муфата.
Скосяването може да
се извърши, чрез
шкурка, пила или
шлайф машина.

Схема  на  скосяване                                      
на  немуфирания
край на скъсената
тръба.

Правила и изисквания при работа с PVC системите на Пайпалйф

Канализационните системи от PVC на Пайпалйф се произвеждат по утвърдени стандарти и норми.  Ние гарантираме водоплътността на канализационните системи изградени с наши PVC тръби и фитинги, когато са спазени следните изисквания:

  • Тръбите и фитингите са съхранявани по подходящ начин, защитени от UV лъчи.
  • Няма следи от надиране, удари, притискане, влачене и други механични въздействия.
  • Всички връзки между тръби с фитинги, както и тръби с тръби са направени чрез муфа с гумен уплътнител.
  • Няма допълнителна термична обработка (нагряване под каквато и да е форма).
  • Използвани са тръби и фитинги от нашето продуктово портфолио.
  • Всички гумени уплътнения са налични и на място в муфите на тръбите и фитингите.
  • Използваните крепежни елементи са подходящи за съответния диаметър тръби и фитинги.
  • Тръбите и фитингите не са в непосредствен контакт с бетон, замазки, зидария и други конструктивни елементи, които да ги притискат.
  • Тръбите и фитингите са монтирани при температура на околната среда не по-ниска от 0⁰С.

При не спазване на тези изисквания, Пайплайф не носи отговорност за качествата на канализационната система, не предлага гарация и ще отхвърли всички евентуални претенции.

Повече информация

PVCU_1