Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дъждоприемни шахти тип PRO-RG

Предназначението на уличните отоци (дъждоприемниците) е да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал.

В дъждоприемниците се предвиждат задържателни приспособления - метални или пластмасови кофи с височина 0,30 м. Предназначението им е да задържат по-едрите материи (листа, клечки и др.), които влизат през решетката заедно с дъждовната вода.


Материала използван за тялото, изход и дъното на дъждоприемната шахта е РР/PE, гарантиращ:

  • висока здравина на модула;
  • висока еластичност ;
  • висока устойчивост на абразия и висока температура;

Предимствата на полипропиленовите дъждоприемници пред бетоновите са:

  • водоплътност;
  • лесен транспорт, монтаж и експлоатация;
  • възможност за телескопичен капак;
  • възможност за направа по конкретно зададена проектна височина;
  • дъждоприемните шахти PRO-RG могат да бъдат изпълнени и с височина по задание от клиента
  • бърза и лесна корекция на височината на самия обект

 

При производството на PRO-RG са спазени изискванията за проектиране на дъждоприемни шахти, съгласно БДС EN 1433.


Дъждоприемните шахти се изпълняват с входна решетка, съгласно БДС1623.

Дъждоприемна шахта с листоуловител PRO-RG400:

• Височина – 1,0; 1,5 и 2,0 м *
• Утаителен обем – 22л
• вътрешен/външен диаметър на дъждприемника – 400/459
• Листоуловител
• Вид и диаметър на изхода – гладък край, DN160; DN200
• Решетка с рамка – чугун, клас на натоварване D400

 

Дъждоприемна шахта с листоуловител PRO-RGID+600:

• Височина – 1,0; 1,5 и 2,0 м *
• Обем – 60-300л
• вътрешен/външен диаметър на дъждприемника – 600/688
• Кофа за тиня PE 60/385 – да
• Вид и диаметър на изхода – гладък край, DN160; DN200
• Капак/тип решека – сив чугун, обикновена, клас на натоварване C250

*Изхода е гладък – готов за връзка с PVC тръба, а за връзка с Pragma тръба следва да се монтира монтажен пръстен на муфения край на тръбата.

 

 

 Фиксиран капак с рамка

Чугуненения капак, който Pipelife предлага за фиксиран монтаж, се монтира върху бетонова рамка с кръгъл отвор в който може да се постави листоулавител. При монтирането на капака следва се спазват следните изскванията:

1. Нивелране на подложката
2. Бетонов пръстен под рамката
3. Циментов разтвор между рамката и бетоновия пръстен

Още информация