Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дъждоприемни шахти тип PRO-RG

Предназначението на уличните отоци (дъждоприемниците) е да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал.


В дъждоприемниците се предвиждат задържателни приспособления - метални или пластмасови кофи с височина 0,30 или 0,60м и диаметър 0,35 м. Предназначението им е да задържат по-едрите материи (листа, клечки и др.), които влизат през решетката заедно с дъждовната вода.

Материала използван за тялото, изход и дъното на дъждоприемната шахта е РР (полипропилен), гарантиращ:

 • висока здравина на модула;
 • висока еластичност ;
 • висока устойчивост на абразия и висока температура;

Предимствата на полипропиленовите дъждоприемници пред бетоновите са:

 • водоплътност;
 • лесен транспорт, монтаж и експлоатация;
 • възможност за телескопичен капак;
 • възможност за направа по конкретно зададена проектна височина;
 • дъждоприемните шахти PRO-RG могат да бъдат изпълнени и с височина по задание от клиента
 • бърза и лесна корекция на височината на самия обект

 

При производството на PRO-RG са спазени изискванията за проектиране на дъждоприемни шахти, съгласно БДС EN 1433.


Дъждоприемните шахти се изпълняват с входна решетка, съгласно БДС1623.


Дъждоприемна шахта с листоуловител PRO-RGID+600:

 • Височина – 1,0; 1,5 и 2,0 м *
 • Обем – 60-300л
 • вътрешен/външен диаметър на дъждприемника – 600/688
 • Кофа за тиня PE 60/385 – да
 • Вид и диаметър на изхода – гладък край, DN160; DN200
 • Капак/тип решека – сив чугун, обикновена, клас на натоварване C250


Дъждоприемна шахта с листоуловител PRO-RGID+400:

 • Височина – 1,0; 1,5 и 2,0 м *
 • Обем – 30-100л
 • вътрешен/външен диаметър на дъждприемника – 400/459
 • Кофа за тиня PE 60/385 – да
 • Вид и диаметър на изхода – гладък край, DN160; DN200
 • Капак/тип решека – полимер, обикновена, клас на натоварване C250


Дъждоприемна шахта без листоуловител PRO-RGOD400:

 • Височина – 1,0; 1,5 и 2,0 м *
 • Обем – 20-100л
 • вътрешен/външен диаметър на дъждприемника – 349/400
 • Кофа за тиня PE 60/385 – не
 • Вид и диаметър на изхода – гладък край, DN160; DN200
 • Капак/тип решека – сив чугун, телескопична, клас на натоварване B125

 

 Телескопични капаци без листоуловител

Телескопичен вход – изборът на конус с телескопичен вход спестява използването на бетонен пръстен.
Телескопа е връзката между капака –вграден в пътна настилка и тялото на шахтата. Свободното движение на телескопа осигурено чрез гуменото уплътнение в конуса предпазва шахтата от динамичните натоварвания от трафик, както и евентуално слягане на настилката до 10 -15 см в следствие на лошо уплътнение в зоната на шахтата. При корекция на нивото на настилката, телескопа може да бъде придвижен нагоре.

!!! Дъждоприемните шахти с телескопичен капак са без листозадържател.


* Изхода е гладък – готов за връзка с PVC тръба, а за връзка с Pragma тръба следва да се монтира монтажен пръстен на муфения край на тръбата.

 Фиксиран капак с рамка с кръгъл отвор за листоулoвител

Полимерният капак който Pipelife предлага за фиксиран монтаж разполага с рамка с кръгъл отвор в който може са се постави листоулавител. При монтирането на капака следва се спазват изскванията на производителя:

 1. Нивелране на подложката
 2. Бетонов пръстен под рамката
 3. Циментов разтвор между рамката и бетоновия пръстен

Още информация

Pic_3