Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

27.03.2009 - Лабораторно изпитание на шахти

От:    В. Пуке
          З. Давидовски
   
Копие до:    К. Слооф
   
До:    Х . Е. Гитоно
   
Дата:    20.09.2005
   
Номер на проекта:    W4/6483

ЗАГЛАВИЕ:

Пайплайф Словения
Образци на шахти M800 и M1000.
Немски и Словенски  производители
Резултати от изпитване и забележки

Резюме

Никой от продуктите не отговарят на изискванията на европейския стандарт БДС EN 13598 част 2: "Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации".

Въведение

Има само по един образец от всеки продукт.
Не беше възможно да бъдат проведени всички изпитвания по стандарт БДС EN 13598-2.

Обща информация за образците

  • Всички продукти са произведени чрез ротационен метод на моделиране от полиетилен.
  • Всички продукти имат единична стена извън профила на потока.
  • Всички продукти има стандартни конфигурации, прави или двойни 45°
  • Всички входни и изходни тръби трябва да са ръчно направени от страни от монтажист.
  • Входна тръба;дупка, направена със специална бургия и пасваща в уплътнителния пръстен.
  • Изходната тръба трябва да е изрязана за правилния диаметър.

Снимки на образците


Словенски производител 


Словенски производител без удължителен пръстен


Немски производител       Немски производител

Обобщени резултати

При отрицателно налягане (външни подпочвени води) деформацията на външния профил на потока е по-голяма от допустимата според прБДС EN 13598-2 (конструктивна цялост).
Според проверката камерата не може да мине през шахтата.
 
Якостта на входната уплътняваща конструкция е съмнителна.
При упражненото земно налягане от страна на тръбата, уплътнителния пръстен се освобождава от страни от основата и е възможен теч.

Устойчивост на удължението

Немски производител

  • Устойчивостта е твърде слаба, измерена 1.6 kN/м²
     Според стандарт БДС EN 13598-2, устойчивостта трябва да е най-малко 2kN/м²

  • Удължителя е твърде нисък, за да бъде измерен.

  • Няма удължител за изпитване.

Словенски производител

Изпитването е проведено при отрицателно налягане.
При -0.3 bar удължителя  се деформира, вижте снимката:


Словенски производител: налягане 0.3 bar

Кранове

Външните диаметри на муфите са от 0.5 до1.0 мм по малки и не отговарят на толерантността.

Стъпала

Само Единия продукт на немския производител има стъпала.
Те са изработени от неръждаема стомана и са достатъчно стабилни.
Но, разстоянието на тези стъпала до стената е твърде малко. (прБДС EN 13598-2)
Вижте снимката;


Стъпала Немски производител

Заключение

Никой от продуктите не отговарят на изискванията на европейския стандарт БДС EN 13598 част 2: "Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации".

Препоръки

Тези продукти да се използват само извън зони с трафик и да се монтират на максимална дълбочина от 1.5 метра и не под нивото на подземните води.