Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

15.06.2009 - Безнапорни пластмасови тръби – изпитване за издръжливост

Съвместният проект, финансиран от швейцарския съвет „KP Council Sweden”, Шведски научно-изследователски институт и „Бореалис АБ”, представя възможна бъдеща структура на оценка за издръжливост за безнапорни тръби.
За момента не съществува международно приет метод за оценяване на издръжливостта на материала на пластмасовите тръби, използвани за подземно отвеждане на отпадъчни води, канализация и други приложения на безнапорни тръби. Практически изборът на материал се основава на производствен опит с различни материали през годините и на изпитвания на материали разработени за материалите на напорните тръби. Това означава, че няма начин за определяне издръжливостта на новите модели тръби и на новите материали за тръби, които излизат на пазара. Докато някои въведени напоследък материали имат високи качества в много отношения и би трябвало да функционират добре, то други са нискокачествени и може да не постигнат изискваната издръжливост, като например преработени материали и некачествени материали с минерални добавки. Все пак без да разполагаме с приета процедура за изпитване е невъзможно да класифицираме тези възможности или да ограничим тяхната сфера на приложение без да осъществим подробно изпитване за крайната употреба.

Целта на настоящия труд е да изгради концепция за оценяване на издръжливостта въз основа на избирането на ключови характеристики на материалите и методи на изпитване. Използвани са техники на компютърен инженерен дизайн - CAED за анализ на това, как полето на натиск върху тръбите се развива с времето. 

Пълна информация за проведеното изследване, можете да видите тук!

Pic_1