Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

07.08.2009 - Pragnum – новите тръбни канализационни системи!

Инвестициите в България  за инфраструктурните проекти по различни оперативни програми бележат своят възход. Това налага спазването на европейските стандарти и норми и  налага високи изисквания при проектирането, доставката на висококачествени системи  и изпълнението на тези проекти. Фирма PIPELIFE България е една от фирмите у нас, която може да предложи пълен инжиенеринг в областта на инфраструктурните обекти, свързани с водоснабдяване и канализация на населени места.

В България, поради ограничените финансови ресурси, много често канализационните мрежи се проектират смесени. Това налага използването, особено в по-големите населени места, на все по-големи диаметри на тръби и от там на фасонни елементи и ревизионни шахти. На пазара у нас, за съжаление, се предлагат предимно бетонови системи за канализация, което с времето дава своите негативи. Трудният им монтаж, некачествените връзки, малката проводимост и ниска водоплътност водят до един кратък екплоатационен  живот на канализационите системи от този тип. Това води до чести аварии и ремонти, замърсяване на околната среда и неудобства за гражданите на съответното населено място.

За да се увеличи сигурността и дълготрайността на тези системи, съгласно европейските стандарти и норми,  фирма Pipelife България  предлага  използването на термопластичните инфраструктурни системи - тръби и шахти.

За да задоволи интересите на Възложителите и изискванията на проектантите и за да разшири своята продуктова гама  на тръби от DN/OD 160 до 630 и DN/ID 300 до 1000, от фирмата могат да зарадват своите партньори с навлизането у нас на термопластични тръби с диаметри от DN/ID 700, 900, 1100 до 3000 през 100мм и шахти с диаметри на включените към тях канализационните мрежи от DN/ID 800 до и над DN/ID1200мм.

През юли управителя на фирма Pipelife и продуктовият мениджър на фирмата посетиха производствената база на свои партньори в Европа за  канализационни тръбни системи тип PRAGNUM.Фирмата е немски производител на машини с над 35 години опит в проектирането, усъвършенстването и изграждането на производствени фабрики за тръби с голям  диаметър.

Вижте повече информация за PRAGNUM тук!